Samfundsansvar (ISO 49001)

Ultimo 2011 opnåede vi certificering indenfor samfundsansvar. Det betyder, at vores ledelsessystem er certificeret og løbende bliver holdt op imod DS49001, der den danske standard for samfundsmæssig ansvarlighed.

Certificeringen sender et klart signal om, at det fortløbende fokus på effektiviseringer ikke må ske på bekostning af hensynet til miljø, arbejdsmiljø, samfundsinvolvering, menneskerettigheder og andre ”bløde værdier”.