Miljøledelse (ISO 14001)

I foråret 2008 opnåede vi certificering på miljøledelse og arbejdsmiljø.

I miljøledelse bliver vores ledelsessystem certificeret efter ISO 14001, som betyder, at vi afleder og renser spildevand effektivt og til mindst mulig gene for miljøet. 
Samtidig indebærer miljøledelsen, at vi passer godt på grundvandsressourcerne ved blandt andet at beskytte dem mod forurening.