Great Place To Work

Vi har siden 2017 været certificeret som en god arbejdsplads. Vi gennemfører årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser i samarbejde med Great Place to Work®, som ud fra undersøgelsen og en Kulturprofil foretager certificeringen. Link til Kulturprofilen.

Vi bruger undersøgelsen som et redskab til at gøre Aarhus Vand til en endnu bedre arbejdsplads end vi er i forvejen. Det gør vi med indsatser, som udvælges på afdelings- og virksomhedsniveau ud fra undersøgelsens resultater.