Vi har ekspertisen til at håndtere de stigende vandmængder

Vi har ekspertisen til at håndtere de stigende vandmængder

 

Vi er i Danmark presset af vand fra alle sider – det er blevet tydeligt for alle. Vi har som vandselskab ekspertisen og erfaringen i at håndtere store vandmængder og håndterer i dag omkring 90 procent af årsnedbøren i byerne. Ved at overtage det fulde ansvar for håndtering af hele vandets kredsløb hjælper vi borgerne og sikrer de samfundsøkonomisk bedste løsninger.

De stigende vandmængder i form af hyppigere ekstremregn, øget årsnedbør og stigende grundvand, som vi oplever i disse år, skaber store problemer for husejerne, når haven er oversvømmet, og vandet truer med at trænge ind i huset. Og husejerne kan med rette mene, at de må løbe spidsrod mellem forskellige offentlige instanser, når de søger hjælp, og at de måske ovenikøbet er overladt til selv at håndtere problemet.

For ansvaret for håndtering af vandet fra oven, fra havet, fra vandløbene og fra undergrunden er fordelt i et uoverskueligt landskab af mange forskellige aktører – kommuner, vandselskaber, beredskaber, politikere - og ikke mindst husejerne selv. Og noget af ansvaret er slet ikke placeret.

Det er baggrunden for, at vi i 3Vand, som er et vandsamarbejde mellem Aarhus Vand, Hofor og Biofos i København, og Vandcenter Syd i Odense, har lavet en model for, hvordan udfordringerne med de stigende vandmasser kan håndteres bedre.

Vi har som vandselskaber, der arbejder med hele vandkredsløbet, en unik indsigt i problemerne, og vi har specifikke kompetencer på området. Vi mener derfor, at vi også har et ansvar for at komme med en løsningsmodel.

Vi kan – og vil – i 3Vand gerne facilitere samarbejder, der hjælper helheden - både hvad angår planlægning, projektering og drift af robuste og fremtidssikrede løsninger.

Vi ønsker at stille os til rådighed som dem, der samler trådene, skaber overblikket og styrker samarbejdet mellem de mange forskellige aktører. Så alle kan gøre netop det, de er bedst til inden for deres område. Samtidig med at vi sammen finder løsninger, der hænger sammen på tværs af hele vandkredsløbet.

Vil du vide mere?

Læs mere om vores øvrige projekter

Hent årsrapporten