En god arbejdsplads og et internationalt førende vandselskab

I ord, billeder og tal fortæller vi i vores årsrapport om udviklingen af Aarhus Vand og om, hvor langt vi er nået i forhold til vores visioner og målsætninger.

I 2019 nåede vi afslutningen på vores 2020-strategi, og derfor har vi i løbet af det seneste år kigget fremad og ud i verden for at søge viden og inspiration til en kommende strategi, der kan udvikle Aarhus Vand yderligere og gøre os til en endnu stærkere aktør på både den hjemlige og globale scene. Det er nu blevet til en ny og visionær strategi, som strækker sig frem mod 2025.

Det har i mange år været et stort ønske for os at samle alle medarbejdere under samme tag. I 2019 lykkedes det os at købe en grund, hvor vi kan bygge et domicil, og hvor vi samtidig kan lægge jord til Den Danske Vandklynge. Vandklyngen blev efter flere års forberedelser officielt åbnet i oktober 2019 og skal understøtte dansk vækst og eksport af vandteknologi gennem innovation og teknologiudvikling. Ambitionen er, at klyngen bliver katalysator for udvikling af et innovationsdistrikt for virksomheder, startups og forsknings- og vidensinstitutioner inden for vandteknologi i Aarhus Syd.

2019 blev også året, hvor der blev sat en VVM-undersøgelse i gang, der for alvor kan sætte skub i vores planer for etablering af Aarhus ReWater. Det skal erstatte Marselisborg Renseanlæg og bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Anlægget forventes at stå klar i 2028.

Vores allervigtigste ressource er medarbejderne. De skal have gode arbejdsforhold for at kunne folde deres kompetencer ud på bedste vis. For vores mål er, at Aarhus Vand er en arbejdsplads, hvor alle begejstres og er med til at sætte dagsordenen med deres viden og talent. Hos os skal man have de bedste betingelser for at udvikle sig fagligt og personligt i en innovativ og internationalt førende organisation.

Vi har en ambition om at blive Danmarks bedste arbejdsplads, og det arbejder vi hårdt på - hver dag, året rundt. I 2019 deltog vi i konkurrencen “Danmarks bedste arbejdspladser”, og her opnåede vi i en flot 25. plads i vores kategori. Vi har desuden opnået certificering som en god arbejdsplads, hvilket der er al mulig grund til at være stolt af.

God læselyst!

Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand