Kundeundersøgelse

I øjeblikket udfører vi en stor kundeundersøgelse blandt privat- og erhvervskunder.

I 2018 deltog 2600 privatkunder og 205 erhvervskunder i vores kundeundersøgelse. Vi er glade for, at så mange kunder valgte at deltage og dermed bidrage til udviklingen af Aarhus Vand.

Formålet med undersøgelsen er at komme tættere på vores kunder og få en dybere indsigt i deres kendskab til vores virksomhed og arbejdsområder, samt deres tilfredshed med vores ydelser og services. Undersøgelsen gennemføres også i år i samarbejde med VandcenterSyd med henblik på benchmarking og erfaringsudveksling.

Resultatet af undersøgelsen i 2018 viste blandt andet, at knap 8 ud af 10 privatkunder er enten tilfredse eller meget tilfredse med vores indsats. Få privatkunder er delvis utilfredse eller meget utilfredse, mens de resterende forholder sig neutralt. Billedet er næsten det samme for erhvervskunderne, hvor 7 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med vores arbejde. Undersøgelsen viste blandet meget andet også, at kunderne mente, at forsyningssikkerhed og beskyttelse af grundvandet skulle være top-prioriterede indsatser. 

Undersøgelsen i 2018 og 2019 rummer ca. 55 spørgsmål med fokus på bl.a. information og betjening, vand, spildevand og bæredygtighed. Vi arbejder løbende med det omfattende svar-materiale med henblik på at styrke kunderelationerne og gøre vores arbejde endnu bedre.