Tømning af hustanke

Se hvornår din hustank bliver tømt, priser og aftaler på siden her.

Tilbage til Spørgsmål og svar
Hvorfor er der tømningsordning for hustanke?

For at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer har Aarhus Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land i Aarhus Kommune skal være med i en fælles tømningsordnig for hustanke. Regulativet  indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Regulativet er senest ændret og godkendt den 23. januar 2008.

Hvornår tømmes hustankene?

Din hustank tømmes én gang årligt.

Se her, hvornår din tank tømmes.

Hvad koster det at få tømt en hustank?

Se priser for tømning i takstbladet. Se priser her. 

Betalingen for den årlige tømning opkræves af Aarhus Vand.

Vær med til at holde prisen nede

For tømningsordningen gælder hvile i sig selv-princippet. Det betyder kort sagt, at de faktiske udgifter, der er forbundet med tømningsordningen, bestemmer afgiftens størrelse.

Derfor er det en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 35-50 kg.

Hvem udfører tømning af hustanke?

Tømningen udføres for Aarhus Vand A/S af et privat firma, som udvælges ved licitation.

Har jeg nogle pligter i forhold til min hustank?

Som grundejer har du pligt til at sørge for, at hustanken fungerer godt.

Det varme vand fra bad og vask sikrer, at temperaturen i tanken er høj. Da foregår forrådningsprocessen bedst.

Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke hustanken, men overdreven brug af wc-rens og kalkfjerner kan bevirke, at processerne i hustanken går i stå. Pas på, at der ikke kommer engangsklude, kaffegrums, cigaretskod, hygiejnebind og lignende i tanken.

Hvor behandles spildevandet fra hustanken?

Spildevandet fra hustankene tilføres Marselisborg eller Viby renseanlæg, hvor det behandles sammen med spildevandet fra de kloakerede byområder.

Kan jeg aftale ekstra tømning m.m. med tømningsfirmaet?

Måske er det ikke tilstrækkeligt med én årlig tømning af netop din hustank. I så fald kan du aftale ekstra tømninger med tømningsfirmaet.

Måske ønsker du at få renset/spulet rør, og måske har du sive- eller køkkenbrønde, som af og til skal tømmes. Også dette udfører tømningsfirmaet efter aftale, og det er selvsagt billigst, når det udføres i forbindelse med en tømning.

Du skal selv indgå aftale med tømningsfirmaet og betale direkte til firmaet.

Du kan kontaktefirmaet 

FKSslamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

 

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00