Til beboere i Nye

Spørgsmål/svar om brugen af sekundavand i byen Nye - til dig som eksisterende eller kommende beboer.

Tilbage til Spørgsmål og svar
Hvad vil det sige, at der anvendes sekundavand?

Nye er den første store sammenhængende bydel i Danmark, hvor alt regnvand fra tage, veje og det omgivende grønne område samles, renses og sendes tilbage til husene til brug til tøjvask og toiletskyl.

I din bolig får du derfor to vandtyper ind i to separate rørsystemer - et til drikkevand og et til det rensede regnvand. Det rensede regnvand kaldes sekundavand, som er en samlet betegnelse for det regnvand og overfladevand som bruges i Nye.

Hvorfor bruge sekundavand i boligen?

Brugen af  sekundavand kan være med til at sikre grundvandet og bidrage til klimatilpasning. Grundvandet er en begrænset ressource, som nogle steder er truet af forurening. Brug af sekundavand kan reducere forbruget af grundvand med omkring 40 %, og dermed reducere presset på grundvandsressourcen. 

Brugen af sekundavand kan også bidrage til håndteringen af den øgede mængde regnvand, der kan skabe udfordringer med eksempelvis oversvømmelser.

I Nye styres regnen igennem render og kanaler ned til regnvandssøer, som fungerer som en form for mellemstation for regnen, der kan opsamle store vandmængder. Samtidig giver regnvandssøerne et godt rekreativt miljø, til gavn for beboere og plante- og dyreliv i området.

Hvad koster det at bruge sekundavand?

Sekundavand har samme pris pr. m3 som for drikkevand 11,04 kr. inkl. moms pr. m3. Dog er der et fast årligt sekundavandsbidrag på 687,50 kr. inkl. moms.

Hvad betyder det for mig?

Du får en løsning uden det ansvar og besvær, der normalt er forbundet med anvendelse af sekundavand. Renseværket, der er professionelt drevet af Aarhus Vand, er din garanti for sikker drift og tryghed. Det eneste der adskiller sig fra andre boliger er, at du har to installationer, og dermed også to vandmålere, som skal aflæses og sendes til Aarhus Vand.

Kan jeg tjekke, om det fungerer korrekt?

Ja, det kan du. Luk for de to ventiler, der er på siden af drikkevandsmåleren, og åben herefter for dine vandhaner. Hvis der ikke kommer vand ud af vandhanen, virker din installation som den skal. Sekundavandinstallationerne er markeret med skilte og lilla rør, så du og din VVS’er kan kende forskel på de to vandtyper.

Hvad må jeg bruge sekundavand til?

Det er sundhedsmæssigt forsvarligt og godkendt at bruge sekundavand til tøjvask og toiletskyl. Det må dog ikke bruges til andre formål i boligen. Risikoen for at forveksle sekundavand med drikkevand gør, at du ikke må bruge sekundavand til havevanding og bilvask.

Hvordan kommer sekundavandet ind til toilettet og vaskemaskinen? 

Regnvandet samles i søen ved renseværket. På renseværket renses vandet til en kvalitet, der er egnet til tøjvask og toiletskyl. Fra Renseværket ledes sekundavandet til din boligs toiletter og vaskemaskine i rør der er markeret med lilla.

Kan toilettet og vaskemaskinen klare sekundavand? 

Ja, det kan de. Faktisk er der mindre kalk i sekundavandet, hvilket er en fordel for både vandrørenes, toilettets og vaskemaskinens levetid.

Når VVS’eren kommer forbi

Så er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er en vandmåler og vandinstallation til henholdsvis drikkevand og sekundavand - altså en drikkevandsmåler og drikkevandsinstallation plus en sekundavandmåler og sekundavandinstallation. Det er vigtigt, at du orienterer VVS'eren, så han kan håndtere installationerne korrekt.

Hvilken hårdhed har sekundavand?

Sekundavand har generelt en lavere hårdhed end almindeligt drikkevand. Vi opdaterer snarest med den nyeste vandanalyse, hvor du kan se hårdhedsgraden på vandet.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00