Tilslutning til kloak

Læs om det åbne land, priser, tidsplan mv . . .

Tilbage til Spildevand og kloak
Hvornår bliver jeg tilsluttet til kloakken

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal indsendes en ansøgning, som skal være godkendt, før anlægsarbejdet starter.

Proceduren for godkendelsen afhænger af, hvilken type anlæg og tilslutning, der er tale om:

  • Byggemodning: Anlægget skal godkendes af Aarhus Vand. Læs her.
  • Enkeltejendomme:Tilslutning til kloak skal godkendes af Aarhus Vand. Læs mere her.
  • Spildevand fra erhverv: Afledning til kloak skal godkendes af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi. Læs mere her.
  • Overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer:
    Afledning til kloak skal godkendes af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi. Læs mere her. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad koster det at blive tilsluttet kloaksystemet?

Det afhænger af beliggenhed og anvendelse af ejendommen.

Se prisoversigt her.

Jeg bor i det åbne land. Kan min ejendom blive tilsluttet det offentlige kloaksystem?

Hvis din ejendom er placeret tæt på Aarhus Vands kloakanlæg, kan du måske blive tilsluttet. Kontakt Aarhus Vand for at få afklaret, om din ejendom kan tilsluttes og på hvilke vilkår.

Tlf. 89 47 10 00 mandag – fredag kl. 8:00 – 15:00.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00