Vandmåleren

Læs om vandmåleren, målerskift, ejerforhold mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Jeg har ikke fået aflæst vandmåleren til tiden - hvad gør jeg?

Du skal aflæse vandmåleren og notere tallene. Du kan derefter sende aflæsningen til os via e-mail.

Husk at oplyse:

 • dit navn
 • installationsnummer
 • adresse for forbrugsstedet.

Kontakt Kundeservice.

Du kan også ringe til Kundeservice på tlf. 89 47 10 10, mandag – fredag kl. 8:00 – 15:00.

Jeg tror, der er noget galt med vandmåleren - hvad gør jeg?
 • Der er vand under vandmålerens glas – er det en fejl?
  Nej. Sådan skal det være. De fleste målere har vand under glasset, fordi drikkevandet løber igennem måleren.

 • Der er en vandboble under glasset – må der være det?
  Ja, der er lidt luft i systemet, og det vil du kunne se som små bobler under glasset. Hvis dette er tilfældet anbefales det, at åbne for ét eller flere tappesteder, hvormed der vil være forbrug på installationen og luftboblerne vil forsvinde efter et stykke tid.

 • Der er snavs under glasset på vandmåleren, den står stille, den er utæt eller den larmer.
  Så kontakt Teamledningsnet på kunde@aarhusvand.dk eller ring på 89 47 10 10 Åbningstid mandag – fredag kl. 8:00 – 15:00
Hvem ejer vandmåleren?

Aarhus Vand ejer vandmåleren som er installeret i din bolig. Du ejer den øvrige installation inkl. de to ventiler på hver side af måleren. Aarhus Vand har altid ret til at tilse og udskifte måleren.

Kan jeg som erhvervsdrivende slippe for at betale afledningsbidrag?

Ja, du kan slippe for at betale afledningsbidrag, hvis en del af dit vandforbrug indgår i produktionen og derfor ikke afledes til vores kloaksystem. Det kan være bagerier, gartnerier, landbrug mm.

Ring til Kundeservice, tlf. 89 47 10 02. Åbningstid mandag-fredag kl. 8:00-15:00.

Jeg har modtaget brev om at I vil komme og besigtige min målerinstallation. Hvorfor skal I det?

Vi undersøger, om vvs’eren har monteret vandmåleren rigtigt. Måleren skal være nem at aflæse og udskifte.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt måleren måler korrekt. Kan jeg få testet måleren?

Alle de vandmålere, vi sætter op, er typegodkendte og verificerede på fabrikken.
At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed.

Du har altså en god sikkerhed for, at din vandmåler måler rigtigt, når den bliver sat op. For at sikre at målerne ikke kommer til at måle forkert som følge af slitage eller aflejringer, fører vi løbende stikprøvekontrol med målernes målenøjagtighed.

Hvis du mener, at din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede os om at teste måleren.

Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau på +/- 4%, betaler vi for testen, og vi regulerer naturligvis dit forbrug. Ligger vandmålerens nøjagtighed derimod indenfor det acceptable niveau, vil vi fremsende en regning for testen.

Alle tests af målernes nøjagtighed foretages af et akkrediteret målerlaboratorium.

Prisen for prøvning af vandmåler finder du i vores takstblad.

Jeg har fået brev om, at vandmåleren skal skiftes. Hvorfor skal I skifte måler?

Ifølge lovgivningen skal måleren testes hvert 6. år. Målerne er placeret i ”grupper”. Vi udtager stikprøver tilfældigt i en gruppe. Hvis de udtagne målere er i orden, får de øvrige i gruppen lov at sidde 3 år mere, ellers skiftes alle målere i gruppen.

Læs mere om udskiftning af vandmåleren her.

Hvis du vil ændre din tid for aftalen, kan du gøre det på Min Side.

Jeg skal have flyttet vandmåleren i forbindelse med ombygning - skal jeg anmelde det til Aarhus Vand?

Ja, for du skal have udskiftet vandmåler. Din autoriserede vvs-installatør kan tage den gamle vandmåler ned og opsætte en ny, når installationen er færdig. Det er kun, hvis der er kommet ny ejer til, at vvs-installatør skal indsende en ansøgning. 

Hvis du har spørgsmål, skal du ringe til Kundeservice 89 47 10 02

Jeg skal rive mit hus ned - hvad gør jeg?

Din autoriserede vvs-installatør skal tage den gamle vandmåler ned, inden huset bliver revet ned. Han skal også lukke for stophanen udenfor skelgrænsen. Den gamle måler skal afleveres hos Aarhus Vand. Så bliver der lavet en slutopgørselse til dig.

Når du bygger nyt

Der skal ikke vandmåler på i byggeprioden når det er et enfamiliehus. Men der skal altid en tilbagestrømningssikring på, nemlig en kategri 4 sikring.

Vvs-installatøren skal ansøge og installere den nye vandmåler, når huset er klar til at flytte ind i.

Jeg skal have skiftet vandmåler - hvad gør jeg?

Vi har samlet alle informationer om udskiftning af vandmåler på denne side.

Her kan du også se en film, der guider dig igennem processen.

Jeg har egen vandboring og vil gerne have en vandmåler - kan I hjælpe mig med det?

Ja, det kan vi. Du kan få installeret en Aarhus Vand måler, hvis du har egen vandboring. Måleren anbringes dér, hvor vandet kommer op af boringen og skal beskyttes mod frost. Du skal betale fast vandbidrag for vandmåleren

Hvis du får en sådan måler, skal du kun betale vandafledningsafgift for det målte forbrug. Hvis du ikke har måler på din egen vandboring, betaler du for et forbrug på 170 m3.

Ring til Kundeservice, tlf. 89 47 10 02.  Åbningstid mandag – fredag kl. 8:00 – 15:00.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00