Vandforbrug

Læs om priser for forbrug, spareråd, utætte installationer mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvad koster det at børste tænder?

2018

  Vandforbrug pr. år Så meget koster det
Inkl. moms 
Tandbørstning med rindende vand. 
2 gange 1 minut dagligt.  
7,3 m³ 341 kr.

Hvad koster det at have en utæt vandhane?

2018

  Vandspild pr. år Så meget koster det
Inkl. moms 
Langsomt dryp  7 m³  327 kr.
Hurtige dryp  30 m³  1.402 kr.
Løber konstant  100 m³  4.675 kr.

Hvad koster det at tage et brusebad?

2018

  Vandforbrug pr. år Så meget koster det*
Inkl. moms 
Dagligt brusebad 5 minutter med almindelig bruser (15 liter/min).  27 m³  1.262 kr.
Dagligt brusebad 5 minutter med sparebruser (10 liter/min).  18 m³  841 kr.

* ) Hertil kommer udgifter til opvarmning af vandet.

Hvad koster toiletskyl?

2018

  Vandforbrug
pr. år
Så meget
koster det
Inkl. moms 

Gammelt toilet med 12 liter skyl. Ved syv daglige skyl.

31 m³ 1.449 kr.

Gammelt toilet med 9 liter skyl. Ved syv daglige skyl. 

23 m³ 1.075 kr

Moderne 2-skyls toilet.
Ved to skyl med 6 liter og fem skyl med 3 liter. 

10 m³ 467 kr.

Hvad koster det at have et toilet, der løber?

2018

  Vandspild pr. år Så meget
koster det
Inkl. moms 
Løber, så det er svært at se 100 m³  4.675 kr.
Løber, så det kan ses 200 m³  9.350 kr.
Løber med uro på vandoverfladen 400 m³  18.700 kr.
"Tapløber" 3.000 m³  140.250 kr.
Hvad koster det at vande haven?

2018

  Vandforbrug pr. time Så meget koster det pr. time
Inkl. moms 
Havevanding med slange 1,2 m³  56 kr.
Kan jeg selv tjekke, om jeg har utætheder i min vandinstallation?

Ja, det kan du gøre sådan:

1. Sørg for at alt vand i husstanden er slukket. Husk at vaske-/ eller opvaskemaskinen ikke må køre.

2. Gå ud til vandmåleren og se, om det lille tandhjul stadig kører rundt:

 • Hvis det lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen brud eller vand der løber.
 • Hvis det lille tandhjul på måleren stadig kører rundt, tyder det på et skjult brud eller vand der løber, fx toilettet. Er dette tilfældet skal du få en autoriseret vvs-installatør til at udbedre fejlen for egen regning.

Aflæs din vandmåler mindst en gang om måneden og noter dit forbrug, så du kan holde øje med udsving i dit forbrug.

Hvad er reglerne for vandforsyning?

Reglerne er defineret i ”Regulativ for håndtering af drikkevand”.  Aarhus Byråd har godkendt regulativet.

Klik her for at se regulativet.

Hvordan kan jeg spare på vandet?
 • Skift dit gamle toilet ud med et to-skyls toilet. 
  Det kan mere end halvere dit vandforbrug til toiletskyl. Hvis du ikke ønsker at udskifte dit gamle toilet findes der i stedet indsatser til gamle toiletter, som kan nedbringe vandforbruget til toiletskyl.

 • Skift din almindelige bruser ud med en sparebruser og prøv at begrænse længden af dine brusebade.

 • Anvend et termostatstyret brusebatteri. 
  Den indbyggede termostat sørger for hurtig og konstant indstilling af temperaturen på ca. 38° varmt brusevand. Du kan med fordel lukke for vandet under indsæbningen. Vandets temperatur er den samme, når du åbner igen.

 • Anvend etgrebs-armaturer. 
  Du opnår hurtigt den ønskede vandtemperatur, og du kan lettere huske indstillingspunktet.

 • Anvend et armatur med såkaldt turboeffekt - især til håndvaske og køkkenvaske.
   Når du åbner for hanen, kommer der ikke så meget vand ud. Har du derimod brug for at tappe meget vand, løftes grebet, og vandstrømmen bliver ca. fordoblet. Det vil sige, at du sparer i det daglige, men du kan få store mængder vand, hvis det er nødvendigt.

 • Installér perlatorer (luftiblandere) på dine vandhaner.

 • Læg en flaske med vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt - i stedet for at lade vandet løbe før du tapper.

 • Brug opsamlet regnvand til havevanding.

 • Skyl og rens grøntsager i en balje.

 •  Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start.
Må jeg bruge køkkenkværn?

Du må ikke installere en køkkenkværn under køkkenvasken, der leder findelte kartoffelskræller, madrester og lignende ud i spildevandet.

Kloaksystemer og renseanlæg i Aarhus Kommune er ikke forberedt til at modtage husholdningsaffald, og mere organisk affald kan i værste fald give problemer i spildevandssystemet. Det kan betyde iltsvind og algevækst eller uhygiejniske forhold ved store nedbørsmængder.

Affaldet skal bare i skraldespanden, så det kommer ud på forbrændingsanlægget og bliver lavet om til el og varme med høj miljøeffekt.

Har du en kompostbeholder, kan du også kompostere grøntsagsaffald m.m. i din have.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00