Undgå frostsprængning

Læs om frostsikring af vandrør, sprunget vandrør mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvordan undgår jeg frostsprængte vandrør?

Der er to ting, der er vigtige, hvis du vil undgå frostsprængte vandrør.

Varme i dit hus

Hvis du har rum i din bolig, som du ikke benytter, bør temperaturen i rummet ikke komme under 7 grader. Om vinteren bør der derfor være lidt varme på for at sikre, at der løber lidt varmt vand rundt i alle boligens vandrør.

Hvis der er en cirkulationspumpe på varmerørene, skal du ikke slukke den om natten, når der er hård frost.

Du kan sikre dig mod frostsprængninger ved at isolere dine vandrør.

Isolerede rør

Alle vandrør, der løber uden for boligens "varme zone", f.eks. oppe på loftet eller i skunken, bør være isoleret. I længere perioder med hård frost kan selv rør med almindelig cirkulation fryse til, og de skal derfor være isoleret for at beskytte dem mod frosten.

Hvis du først har haft problemer med frosne vandrør, vil problemer ofte opstå igen. I langt de fleste tilfælde vil det være nok at efterisolere rørene, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte rørene ind i boligens "varme zone".

Hvordan frostsikrer jeg rørene i mit sommerhus?

Når sommerhuset lukkes ned for vinteren, skal du sørge for at slukke for hovedhanen og tappe alt vand ud af vandrørene ved at lade vandet løbe til der ikke er mere vand i alle hanerne.

Hvis du ikke allerede har det, så få en autoriseret vvs-installatør til at montere en aftapningshane det laveste sted på installationen, typisk ved vandmåler eller i målerbrønd. Fra denne hane aftappes vandet.

Hvis sommerhuset bliver brugt hele året rundt, og der er vand i systemet, bør der være en smule varme i huset de steder, hvor der er vandrør.

Har du en målerbrønd ved sommerhuset – så læs her. 

Hvordan frostsikrer jeg min målerbrønd?

Målerbrønde findes i flere varianter. Kravet til alle målerbrønde er, at brønde skal være frostsikret, dybden skal være 80-100 cm, og der skal være et isoleret dæksel, som sidder korrekt fast. Gør det ikke det, kan det være årsag til frostsprængninger.

Vedligehold brønden

Du skal være opmærksom på, at brønden er ren og grundvandet ikke står op i brønden. Hvis der er jord i brønden skal det fjernes. Hvis der er grundvand i brønden, kan det være nødvendigt at lave dræn.

Isolering

Ekstra isolering af brønden kan til en vis grad hindre frostsprængning. Isolering kan udføres direkte på rør og måler eller med isoleringsmåtter, som er beregnet til formålet. Vær opmærksom på, at ekstra isolering kun er med til at udsætte frosten.

Frostsikring

Brønden kan sikres ved at tilføre varme i form af et selvregulerende varmekabel under en isolering. Installationen skal udføres af en fagmand med kendskab til el- og vandinstallationer, og skal kun udføres, hvis der ikke er andre muligheder.

Hvad gør jeg, hvis et vandrør er sprunget?

Hvis et vandrør er sprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så der ikke løber vand ud i boligen og gør mere skade, og så din næste vandregning ikke bliver meget stor.

Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de frostsprængte rør og evt. flytte dem. Herefter skal du melde skaden til forsikringsselskabet.

Hvad gør jeg, hvis vandmåleren er sprunget?

Hvis en vandmåler er sprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så vandet ikke løber ud i boligen og gør mere skade. Ring til en vvs-installatør for at få udskiftet vandmåleren.

For at få udleveret en ny måler hos Aarhus Vand, skal vvs-installatøren medbringe den gamle måler. Du skal selv betale for den nye måler.

Undgå at sprængningen gentager sig  ved at sørge for isolering og opvarmning.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00