Undgå frostsprængning

Læs om frostsikring af vandrør, sprunget vandrør mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvordan undgår jeg frostsprængte vandrør?

Der er to ting, der er vigtige, hvis du vil undgå frostsprængte vandrør.

Varme i dit hus

Hvis du har rum i din bolig, som du ikke benytter, bør temperaturen i rummet ikke komme under 7 grader. Om vinteren bør der derfor være lidt varme på for at sikre, at der løber lidt varmt vand rundt i alle boligens vandrør.

Hvis der er en cirkulationspumpe på varmerørene, skal du ikke slukke den om natten, når der er hård frost.

Du kan sikre dig mod frostsprængninger ved at isolere dine vandrør.

Isolerede rør

Alle vandrør, der løber uden for boligens "varme zone", f.eks. oppe på loftet eller i skunken, bør være isoleret. Det gælder både vandrør til brugsvand og til varme. I længere perioder med hård frost kan selv rør med almindelig cirkulation fryse til, og de skal derfor være isoleret for at beskytte dem mod frosten.

Hvis du først har haft problemer med frosne vandrør, vil problemer ofte opstå igen. I langt de fleste tilfælde vil det være nok at efterisolere rørene, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte rørene ind i boligens "varme zone".

Hvordan frostsikrer jeg rørene i mit sommerhus?

Når sommerhuset lukkes ned for vinteren, skal du sørge for at slukke for hovedhanen og tappe alt vand ud af vandrørene ved at lade vandet løbe til der ikke er mere vand i alle hanerne.

Hvis du ikke allerede har det, så få en autoriseret vvs-installatør til at montere en aftapningshane det laveste sted på installationen, typisk ved vandmåler eller i målerbrønd. Fra denne hane aftappes vandet.

Hvis sommerhuset bliver brugt hele året rundt, og der er vand i systemet, bør der være en smule varme i huset de steder, hvor der er vandrør.

Har du en målerbrønd ved sommerhuset – så læs her. 

Hvad koster det at forebygge mod frostsprængte vandrør?

Ofte er det ikke særligt dyrt at efterisolere vand- og varmerør. Det koster ca. 10-30 kr. pr. meter isolering og det vil være tjent hjem efter relativt kort tid. For ud over at beskytte rørene mod frostsprængninger vil isoleringen også medvirke til at holde på varmen i rørene, så du ikke fyrer for gråspurvene.

Du kan sagtens isolere rørene selv. Isoleringsmateriale til vandrør og andre rør kan købes i de fleste byggemarkeder. Mål de rør op, der skal isoleres, læs producentens montageanvisning, og så kan du gå i gang.

Skal rørene flyttes, så kontakt en vvs-installatør, som vil kunne give et tilbud på at få rørene flyttet ind på den rigtige side af husets isolering.

Hvordan frostsikrer jeg min målerbrønd?

Målerbrønde findes i flere varianter. Kravet til alle målerbrønde er, at brønde skal være frostsikret, dybden skal være 80-100 cm, og der skal være et isoleret dæksel, som sidder korrekt fast. Gør det ikke det, kan det være årsag til frostsprængninger.

Vedligehold brønden

Du skal være opmærksom på, at brønden er ren og grundvandet ikke står op i brønden. Hvis der er jord i brønden skal det fjernes. Hvis der er grundvand i brønden, kan det være nødvendigt at lave dræn.

Isolering

Ekstra isolering af brønden kan til en vis grad hindre frostsprængning. Isolering kan udføres direkte på rør og måler eller med isoleringsmåtter, som er beregnet til formålet. Vær opmærksom på, at ekstra isolering kun er med til at udsætte frosten.

Frostsikring

Brønden kan sikres ved at tilføre varme i form af et selvregulerende varmekabel under en isolering. Installationen skal udføres af en fagmand med kendskab til el- og vandinstallationer, og skal kun udføres, hvis der ikke er andre muligheder.

Hvad gør jeg, hvis vandrørene er frosset til?

Det første, du bør gøre, er at forsøge at tø isen i rørene op. Du kan lægge varme håndklæder om rørene, men de skal fornys mange gange, og det kan tage meget lang tid, hvis problemet er slemt. I langt de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, og det vil relativt hurtigt tø isen i røret op.

Prisen på arbejdet afhænger af flere ting, f.eks. om rørene er nemme at komme til, og hvor lang tid det tager at tø vandrørene op. Bed altid om en pris, inden arbejdet starter. Det kan betale sig at ringe til mere end en vvs-installatør og bede om et prisoverslag.

Du må aldrig bruge varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op. Ofte ligger der støv og andre brandbare materialer på f.eks. loftet, der nemt kan gå ild i, og du risikerer endnu større skade på boligen. I sådanne tilfælde vil forsikringen ikke dække, da du har udvist grov uagtsomhed.

Hvad gør jeg, hvis et vandrør er sprunget?

Hvis et vandrør er sprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så der ikke løber vand ud i boligen og gør mere skade, og så din næste vandregning ikke bliver meget stor.

Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de frostsprængte rør og evt. flytte dem. Herefter skal du melde skaden til forsikringsselskabet.

Hvad gør jeg, hvis vandmåleren er sprunget?

Hvis en vandmåler er sprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så vandet ikke løber ud i boligen og gør mere skade. Ring til en vvs-installatør for at få udskiftet vandmåleren.

For at få udleveret en ny måler hos Aarhus Vand, skal vvs-installatøren medbringe den gamle måler. Du skal selv betale for den nye måler.

Undgå at sprængningen gentager sig  ved at sørge for isolering og opvarmning.

Dækker forsikringen frostsprængte vandrør?

De fleste forsikringsselskaber dækker ikke frostsprængte vandrør eller følgeskader, hvis skaden er sket på grund af manglende eller utilstrækkelig opvarmning af boligen, eller hvis der ikke har været nok cirkulation i vandrørene.

I ældre huse vil forsikringen dog ofte dække, hvis der sker skader på rør i uopvarmede rum, f.eks. skunke og loft, hvis vandrørene er ført efter reglerne, da huset blev bygget. Hvis der sker en strømafbrydelse, så fyret går ud, mens du er på ferie, vil forsikringen dække frostsprængte vandrør, fordi det i sådanne tilfælde ikke skyldes grov uagtsomhed.

Hvis du skal være væk fra boligen i længere tid, er det altid en god idé at aftale med familie eller naboer, at de tjekker boligen. 

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00