Sikring af vand mod forurening

Læs om kontrol af drikkevand, forurening, legionella mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvem fører kontrol med drikkevandet?

Drikkevandet fra Aarhus Vand bliver systematisk kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Årligt får vi udført mere end 5.000 analyser på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere – og vi foretager dermed langt flere analyser, end loven kræver.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen kan læses ved at klikke her.

Den nyeste udvidede kontrol kan ses her på hjemmesiden. Analysen omfatter:

  • Kemi (vandets indhold af stoffer som er naturligt forekommende) og bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
  • Pesticider (bekæmpelsesmidler beregnet til at regulere eller dræbe forskellige levende organismer) 
  • MTBE (en æter som tilsættes benzin for at hæve oktantallet)
  • Uorganiske sporstoffer (blandt andet arsen, bly, kobber og kviksølv)

Se de seneste analyser af det drikkevand, vi leverer til din adresse.

Er drikkevandet i Aarhus truet af forurening?

I Aarhus må vi erkende, at grundvandet flere steder er truet af pesticider og andre uønskede stoffer, der kan gøre det sværere at skaffe rent grundvand i fremtiden. Generelt kan du dog være sikker på, at det drikkevand, som vi leverer, er af god kvalitet og fuldt ud opfylder Miljøstyrelsens krav.

Aarhus Vand holder særligt øje med de boringer, der er forurenet med pesticider. Vi overvåger naturligvis også det behandlede vand fra vandværkerne. Der er ikke målbart indhold af pesticider i det vand, der leveres fra Aarhus Vands vandværker.

Grænseværdien for pesticider er 0,1 mikrogram pr. liter, dvs. 0,0001 milligram pr. liter eller 1 gram pr. 10 millioner liter vand.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00