Miljørigtig brug af vand

Læs om kemi, vaskemidler, ukrudt uden brug af gift mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Må jeg bruge regnvand i husholdningen?

Siden august 2000 har det været tilladt at bruge regnvand til toiletskyl og vask i vaskemaskine. Du skal dog have et lovligt regnvandsanlæg, der skal installeres af et autoriseret VVS-firma. Og anlægget må ikke have forbindelse til husets øvrige vandforsyning. Regnvandsanlæg skal anmeldes til Aarhus Vand.

Læs evt. mere i anvisningen "Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger" (pdf), der er udarbejdet af Rørcentret i juli 2002. Udgivelser fra Rørcentret.

Du kan også læse mere her:

http://www.e-pages.dk/danva/87/15

http://www.bolius.dk/alt-om/vand/artikel/genbrug-af-regnvand-1/

Er det bedre at drikke købt vand på flaske end vand fra hanen?

Nej, bestemt ikke. Vandet fra vandhanen er altid af bedste kvalitet - og så er det op til flere hundrede gange billigere end vand købt på flaske.

Postevand er langt sundere for miljøet, fordi produktionen af flaskevand udgør en miljømæssig belastning på grund af en ofte lang transport. Vand købt på flaske kan også være tappet flere måneder, før man køber det.

Hvad er det mest miljøvenlige vaskemiddel?

Køb så vidt muligt miljømærkede produkter. Derved får du nemlig garanti for, at produktet er blandt de mindst belastende for miljøet - uden at kvaliteten eller effektiviteten forringes. Få mere at vide om miljømærker på www.ecolabel.dk

Brug et kompakt vaskemiddel og følg doseringsvejledningen. Det sikrer, at der udledes færre miljøskadelige stoffer til naturen.

Er det rigtigt, at skyllemiddel er miljøskadeligt?

Skyllemiddel indeholder stoffer, der er skadelige for alger og fisk, når de ledes ud sammen med det rensede spildevand. Undgå derfor så vidt muligt at bruge skyllemiddel. Skyllemiddel får tøjet til at dufte "rent", men det gør hverken vandet blødere eller vasker tøjet mere rent. Ved at droppe skyllemidlet undgår man en unødig miljøbelastning.

Hvad er den mest miljøvenlige måde at rense afløb på?

De mest miljøvenlige værktøjer til at rense dine afløb er kogende vand og en svupper. Undgå helst afløbsrens, som er meget stærkt og kan ødelægge dine installationer.

Det er en god idé at rense gulvafløb cirka en gang om måneden for at undgå lugtgener, der kan komme fra bakterier i hår, skæg- og sæberester. Pil risten af afløbet og fjern hår og sæberester fra afløbet og hulrummet under risten. Vask afløbsskålen, og hæld derefter kogende vand i afløbet.

Er afløbene stoppet til, så brug en svupper. Ved at pumpe svupperen op og ned skabes et tryk, som løsner de fleste propper. Husk at svupperen skal have noget vand at arbejde i - så lad vandhane/bruser løbe, mens du bruger svupperen. Som alternativ til svupperen kan du bruge et rensebånd.

Forebyg propper ved jævnligt at skylle afløbet med kogende vand. Det opløser fedtrester, der ellers kan stoppe afløbet til. Husk i det hele taget at være påpasselig med, hvad du hælder i afløbet. Det er ikke en skraldespand, og grus, hår, madrester m.m. kan alt sammen være med til at stoppe afløbet.

Læs mere her:http://handyman.dk/goderaad/goderaad_raad.asp?id=253

Hvordan fjerner jeg kalk på en miljøvenlig måde?

De mest miljøvenlige midler til at fjerne kalk fra vask, badeværelsesfliser m.m. er eddike, eddikesyre og citronsyre. Undgå så vidt muligt andre afkalkningsmidler, som indeholder skadelige stoffer for både dig selv og miljøet. Hvis du skal afkalke fliser, så husk altid at mætte fugerne med vand, inden du bruger eddike - ellers kan eddiken ætse fugerne. Vær også opmærksom på, at nogle materialer - bl.a. marmor - ikke kan tåle de sure afkalkningsmidler.

Du kan effektivt forebygge tilkalkning ved fx at skrabe brusenichen med en vinduesskraber og tørre nichen af med en klud, hver gang du har været i bad.

Læs mere om miljøvenlig kalkfjerning på Boligejernes Videncenter her: http://www.bolius.dk/alt-om/badevaerelse/artikel/saadan-klarer-du-kalken-paa-badevaerelset/

Hvordan renser jeg mit tag uden at bruge skadelige kemikalier?

Som udgangspunkt bør du forsøge at undgå brug af fungicider og pesticider, når du renser dit tag – særligt hvis du bor i et separatkloakeret område, hvor vandet ledes ud til nærmeste vandløb.

Som alternativ til de skrappe tagrensningsmidler kan du benytte dig af højtryksrensning.

Hvad skal jeg vaske mit drivhus med?

Drivhuset skal gerne have en overhaling, inden sommeren for alvor melder sig. Et godt og miljøvenligt råd er at vaske det med brun sæbe, som du lader sidde i et par timer, hvorefter du skyller sæben af.

Du kan læse mere om klargøring af drivhuset påwww.Havenyt.dk

Hvilke produkter skal jeg bruge til vinduesvask?

Vinduesvask i løbet af sommeren er en næsten obligatorisk opgave hos de fleste danskere. Du behøver ikke anvende de mest farvestrålende produkter på supermarkedets hylder for at få flotte vinduer - faktisk kan du nøjes med et par dråber opvaskemiddel. Det er både nemt, billigt og godt for miljøet.

Hvis du er i tvivl om, hvilke produkter du bør vælge, kan du fx bruge miljømærkerne Blomsten eller Svanen til at pejle efter.

Du kan også bruge eddike. Tilsæt lidt husholdningseddike til vandhanevandet. Det binder kalken i vandet så det ikke sætter sig på vinduet.

Hvordan bekæmper jeg ukrudt uden sprøjtegift?

Kampen mod ukrudt kan være lang og hård, men det er vigtigt at undgå brug af pesticider. Undgå derfor sprøjtegift i haven, da kemikalierne herfra siver ned i undergrunden og forurener det vand, som vi senere skal drikke.

Som alternativ til sprøjtegift kan du bruge kogende vand. Det gør kål på både ukrudt og myrer med det samme – og så er det miljøvenligt.

Få flere gode råd hos Godt havemiljø eller hos Havenyt.

Hvad gør jeg af vandet i mit badebassin?

Hver sommer finder mange forældre børnenes vandbassin frem fra gemmerne, sætter det ud på græsset og fylder det med vand. Det er dog ikke kun børnene, men også bakterierne, der kan lide at plaske rundt i vandet, og det er derfor vigtigt at rense det løbende.

Når du renser vandet, bør du vælge et produkt uden klor og huske på, at bassinet skal tømmes i kloakafløbet. Og ikke i haven, hvor kemikalierne kan sive ned i jorden og forurene grundvandet.

Hvordan vasker jeg min bil mest miljøvenligt?

Som udgangspunkt anbefaler vi, at du vasker din bil i en svanemærket bilvaskehal. På den måde kan du nemlig være sikker på, at spildevandet ledes til et af vores renseanlæg og ikke ud i nærmeste vandløb.

Mange vælger at køre bilen ud af indkørslen og vaske den på villavejen, hvor der oftest ikke er fælleskloakeret. Løber vandet ned i en fælleskloak, er du sikker på, at det bliver renset for de benzin- og olierester samt kemikalier, der måtte være i vandet, da det ledes direkte ud til nærmeste renseanlæg. Er der derimod tale om separatkloakering, hvilket det oftest er tilfældet for villaveje, ledes vandet ud i nærmeste vandløb, hvor kemikalierne kan gøre skade på naturen, da separatkloakkerne i princippet er designet til kun at tage imod regnvand.

Hvis du alligevel vælger at gøre arbejdet selv, er det en god idé at anvende nogle miljøvenlige bilvaskemidler, så indvirkningen på miljøet er så begrænset som muligt.

Du kan finde flere oplysninger om miljøvenlige produkter på www.ecolabel.dk.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00