Manglende vand og lavt vandtryk

Læs om lavt vandtryk, ingen koldt vand, ingen varmt vand mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvad gør jeg, hvis jeg pludseligt ingen vand har?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at Aarhus Vand udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via brev eller opslag. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud.

Klik her for at se om, der er akutte driftsforstyrrelser i dit område.

Se her om der er ledningsarbejder i dit område.

Du kan kontakte Aarhus Vand, hvis du ikke finder informationer på de ovennævnte sider.

Undersøg dog altid først:

  1. Om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet
  2. Om det er både koldt og varmt vand, der mangler
  3. Om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand
  4. Bor du i etageejendom, kontakt din vicevært

Aarhus Vand kan kontaktes hele døgnet på 89 47 10 00.

Hvad gør jeg hvis jeg mangler varmt vand?

Hvis du har koldt vand i hanen, men mangler det varme, skal du kontakte Kredsløb:

Hvad gør jeg, hvis der mangler tryk på vandet?

Først skal du undersøge, om stophanerne omkring måleren er helt åbne. Derefter kontrolleres alle haner og armatur (perlator) for tilkalkning. Hvis der generelt er lavt vandtryk, tilkaldes en vvs-installatør, der kan undersøge installationen med trykmanometer.

Hvis der konstateres større trykfald i stikledningen end normalt, kan VVS-installatøren anmode om udskiftning af stikledningen. Udskiftning af stikledninger på offentligt område betales af Aarhus Vand. Den resterende del af stikledningen fra grundgrænsen (skel) til ejendommen er grundejerens ansvar.

Hvad gør jeg, hvis der pludseligt mangler tryk på vandet?

Har du pludselig ingen vandtryk i husstanden, så kan det skyldes, at Aarhus Vand udfører ledningsarbejde i dit lokalområde,

Klik her for at se om, der er akutte driftsforstyrrelser i dit område
Se her om der er ledningsarbejder i dit område.

Hvis der ikke ses driftsforstyrrelser på vores hjemmeside, kan Aarhus Vand kontaktes ved at sende en e-mail: vanddistribution@aarhusvand.dk. Manglen på tryk kan skyldes ledningsbrud eller tilstopning af filter i vandmåleren.

Bor du i etageejendom, kontakt din vicevært.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00