Ejerforhold

Læs om jerforhold for ledninger ved skel, stophane mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvem skal udbedre brud inden for skel?

Brud på private jordledninger samt brud på ventiler på din egen grund skal du selv udbedre, da installationerne inden for dit eget skel er Aarhus Vand uvedkommende.

Hvem ejer stophanen?

En stophane, som er placeret på jordledningen, ejes og vedligeholdes af grundejeren i samme omfang som dette er tilfældet for selve jordledningen.

Aarhus Vand har ingen forpligtelse til at opsætte en stophane, men hvis vi vælger at gøre dette, vil det blive umiddelbart udenfor skelgrænsen med henblik på at kunne lukke for vandet i tilfælde af brud på stikledninger. Stophanen er i dette tilfælde en del af Aarhus vands vandstikledning.

Hvad er min installation?

Som udgangspunkt er en vandstikledning Aarhus Vands ejendom uden for skelgrænsen og privat inden for skelgrænsen. 

Den private vandstikledning kaldes jordledning. Jordledningen er en del af din vandinstallationen. Vandmåleren er dog Aarhus Vands ejendom.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00