Drikkevand

Læs om tryk, vandkvalitet, vandforbrug, tilslutning, ejerforhold mv . . .

Tilbage til Spørgsmål og svar
Tilslutning af drikkevand

Læs om tilslutning, byggemodning, sprinklerstik mv . . .

Vandmåleren

Læs om vandmåleren, målerskift, ejerforhold mv . . .

Ejerforhold

Læs om jerforhold for ledninger ved skel, stophane mv . . .

Vandforbrug

Læs om priser for forbrug, spareråd, utætte installationer mv . . .

Manglende vand og lavt vandtryk

Læs om lavt vandtryk, ingen koldt vand, ingen varmt vand mv . . .

Drikkevandets hårdhed og kvalitet

Læs om vandets hårdhed, vandkvalitet, farvet vand mv . . .

Undgå frostsprængning

Læs om frostsikring af vandrør, sprunget vandrør mv . . .

Røde brandhaner og blå aftapningsstandere

Læs om røde brandhaner og blå aftapningsstandere . . .

Miljørigtig brug af vand

Læs om kemi, vaskemidler, ukrudt uden brug af gift mv . . .

Sikring mod tilbagestrømning

Læs om sikring mod tilbagestrømning, lovgrundlad mv . . .

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00