Udvikling af bæredygtige og effektive løsninger til vandbranchen

Water Living Lab er et tværgående levende laboratorium, der er skabt til at udvikle bæredygtige og effektive løsninger til vandbranchen. Der udvikles og demonstreres gennem samskabelse med strategiske partnere og nye, mindre virksomheder. I samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere inspirerer vi hinanden til nye veje imod forbedringer og løsninger, der gør hverdagen nemmere, og som kan skabe vækst for ny forretning og indtjening.

Test af løsninger fra idé til fuldskala

Løsninger kan testes i alle skalaer– fra idé til fuldskalatest i Viby Syd – en stor del af Aarhus Vands drikkevandsforsyningsområde. Aarhus Vands medarbejdere og eksperter leverer ekspertise og ekspertviden ind i projekterne.

Digitalisering som pejlemærke

Et væsentligt mål med projektet er at undersøge digitale aspekter af en moderne, bæredygtig forsyning. Det er eksempelvis i forhold til sikker datadeling på tværs af forsyninger, digital tvilling til scenariekørsel, uddannelse af personale og nemmere adgang til digitale modelværktøjer.

En forankret del af The Spring - nyt innovationsdistrikt for vand

Ved at vores nye hovedsæde ligger i det kommende innovationsdistrikt, The Spring, i det sydlige Aarhus, er der store forventninger til at skabe mange nye startups fremad, der kan være med til at understøtte Aarhus Vands strategi 2025 og ikke mindst regeringens mål om at øge eksporten af dansk vandteknologi med flere milliarder.

Kontinuerlig udvikling og innovation

Water Living Lab er konstant under udvikling, så følg med her på hjemmesiden for at få seneste nyt.

Solnedgang Aarhusbugt Large
Thespring Logo Medtagline (1)

En del af innovationsdistriktet The Spring

The Spring er et resultat af ønsket om at forløse det potentiale, der er i den danske vandsektor og øge både innovation, eksport og jobskabelse. Der er allerede planer om en udvidelse af distriktet i form af et nyt grundareal på godt 80.00 m2. Noget som muliggør opførelsen af 50-80.000 etagemeter og sikrer fortsat grobund for vækst.

Vil du vide mere eller bidrage til projektet?

Christian Schou WEB

Christian Skou

Projektchef, Living Lab