Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri

Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være.

Flere drikkevandsboringer ligger i eller tæt ved byområder. Brug af sprøjtegifte i haver risikerer derfor at sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Du kan i stedet følge nogle af de gode råd vi har samlet herunder.

Sprøjtegifte

Sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe med i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver. Sprøjtegiftene er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet.

Sprøjtemidler, der kun skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtegifte. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler bliver helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes nedbrydningsprodukter, som er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne. Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, er der større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.

Gode råd om en giftfri have

Der bliver brugt en hel del sprøjtegifte i Danmarks ca. én million private haver. Sprøjtgifter virker ikke specifikt mod skadedyr og ukrudt, og du kan risikere at skade andre dyr og planter der gør nytte i haven, og derudover kan en del af sprøjtegiften ende i grundvandet. Men man kan godt bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens egne midler ved at udnytte samarbejdet med naturen.

Herunder kan du se en række videoer med gode råd, og i boksen finder du en række gode links og foldere om en sprøjtefri have.

Sådan gør du

Aarhus Vand og Økologiens Have har i et samarbejde produceret en række korte film med gode tips og tricks til en giftfri have. Se dem herunder.

Pixibog om en sprøjtefri have.pdf

Alger på fliser

Sådan fjerner du alger på fliserne uden at bruge sprøjtegifte

Insekter på planter

Sådan bekæmper du uønskede insekter uden at bruge gift

Lus på planter

Sådan fjerner du lus på dine planter uden at bruge sprøjtegift

Myrer i huset

Sådan bekæmper du myrer uden af bruge gift

Mælkebøtter i plænen

Sådan fjerner du mælkebøtter uden af bruge sprøjtegift

Snegle i haven

Sådan bekæmper du snegle uden at bruge gift

Ukrudt i bar jord

Sådan bekæmper du ukrudt i bar jord uden at bruge sprøjtegifte

Ukrudt mellem fliser

Sådan fjerner du ukrudt mellem fliserne uden at bruge sprøjtegift