Priser

Du kan se priserne for Hørslev Vandværk herunder.

Takstblad for 2017

Tilslutningsafgift Kr. ekskl. moms
Andel 15.000,00 
   
Vandafgift 4,50 kr/m³
Vandafgift til staten             6,53 kr/m³
Vandafledningsbidrag til staten        22,89 kr/m³ 
   
Fast årlig afgift (målerafgift) Kr. ekskl. moms
0 - 2,5 m³/time 400,00
3 - 6 m³/time 500,00
Mere end 6 m³/time 600,00
   
Gebyrer Kr. ekskl. moms
Lukning (ekskl. omkostninger) 250,00
Genåbning (ekskl. omkostninger)                        250,00 

Gebyrer vedrørende flytteopgørelse o. lign. følger Aarhus Vands takster.

* Tilslutningsafgifter dækker medlemskab af selskabet med ret til tilslutning på eksisterende hovedledning. Anlægsudgifter (inklusive obligatorisk stophane) afholdes af vandværket og opkræves efterfølgende af andelshaveren. Den kommende andelshaver må gerne indhente tilbud på gravearbejde og stikledning - men anboring på hovedledning skal foretages af en af vandværket godkendt VVS installatør.

Du kan også se priserne som pdf dokument: Takstblad 2017.pdf