Publiceret: 15. dec. 2022

Måske du skal forsinke regnvandet

Vejbed Dreng Large Aarhusvand

Når du søger om et kloakstik, skal vi vide, hvilke overfladearter du har på din grund.

Det er ikke lige meget, hvilken overflade du har på din grund. Forskellige overflader tager forskelligt i mod regnvand. 

Når det regner kraftigt, som det jo er begyndt at gøre ofte, er det afgørende at have overflader, der forsinker regnvandet, inden det løber ned i vores kloakker. Ellers risikerer vi, at de bliver oversvømmet.

Derfor skal du fortælle os, hvilke overfladearter, du har på din grund.

Der er regler for, hvor meget regnvand din grund må lede ud i kloakken - den såkaldte afløbskoefficient. Den tilladelige afløbskoefficient fremgår ofte af lokalplanen for området.

Til dette har vi lavet et beregningsskema, som kan hjælpe dig:

Beregningsskema adskilt regn- og spildevand

Beregningsskema regnvand fælleskloakeret (ikke adskilt)

Beregningsskemaet skal udfyldes for samtlige overflader svarende til matriklens samlede areal.

Overskrides afløbskoefficienten, skal der monteres en cyklon- eller centrifugalbremse på regnvandssystemet.

På Aarhus Kommunens hjemmeside kan du finde spildevandsplanen. Her kan du se om det er fælles- eller separatkloakeret.

 

Når du har beregnet afløbskoefficienten er du måske klar til at søge.

Ansøg om kloak

Nysgerrig på klimatilpasning?