Priser

Du kan se priserne for Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A herunder.

Forbrugspriser Kr. inkl. moms
Vand, pris pr. m³  11,88
Vandafgift til Staten (afgift af ledningsført vand) 7,96
Vandafledningsbidrag 29,59
Fast målerafgift pr. år 775
Måleleje pr. år 500

Se en komplet oversigt over priser og tilslutningsafgifter på Takstblad for 2022 her.