Priser

Du kan se priserne for Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A herunder.

Forbrugspriser Kr. inkl. moms
Vand, pris pr. m³  10,63
Vandafgift til Staten (afgift af ledningsført vand) 7,96
Fast bidrag pr vandmåler pr år 775
Måleleje pr vandmåler pr år 125

Se en komplet oversigt over priser og tilslutningsafgifter på Takstblad for 2020 her.