Installer kontrollerbar kontraventil

Efter alle vandmålere på Qn 10 eller større

Der skal som minimum monteres en kontrollerbar kontraventil efter vandmålere, der har dimension Qn 10 eller større.

Ventilen skal monteres for at sikre mod forurening af vandforsyningsnettet.

Principskitse

Installationen skal udføres efter denne principskitse

Udgifter og kontrol

Ejendommens ejer skal betale for montering af den kontrollerbare kontraventil.

Minimum to gange årligt skal ejeren sørge for at få kontrolleret, at kontraventilen fungerer efter hensigten. Virker ventilen ikke, skal den bringes i orden.

Aarhus Vand, Kundeservice, sender kontrolskema og vejledning.