Sprinkler fra et fuldt reservoir

Aarhus Vand anbefaler altid at etablere et fuldt reservoir, når der ønskes sprinkling. Det er således den eneste fremtidssikrede løsning, da den gør sprinkleranlæggets funktion uafhængigt af forsyningsforholdene. Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold. Det betyder, at flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

Der er en række situationer, hvor etablering af et fuldt reservoir er eneste mulighed for etablering af sprinkling. Det er eksempelvis tilfældet hvor der er behov for et flow der er større end 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg eller i situationer hvor sprinkleranlægget sænker trykket til mindre end 1 bar når det er i funktion.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres sprinkerstik til opfyldning af reservoir er, at ledningsnettet kan klare det. Er det tilfældet, så er gælder følgende krav:

 • Det samlede flow til opfyldning af reservoir må ikke overstige 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg.
 • I forbindelse med opfyldning af reservoir må trykket i forsyningsnettet ikke sænkes til mindre end 1 bar.
 • Sprinklerstikket, der anvendes til opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

Bygherre er ansvarlig for at skaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)? Aarhus Vand hjælper gerne med kortmateriale
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Udtag til forbrug

Hvis vandet i sprinklerstikket udskiftes mindre end 4 gange årligt skal der etableres et udtag til forbrug.

Udgifter til Aarhus Vand

Ved etablering

 • Der betales et anlægsbidrag til Aarhus Vand, i forhold til sprinklerstikkets dimension
 • Evt. udgift til etablering af kvarterventiler. Kvarterventilernes størrelse svarer til dimensionen af den  forsyningsledning som sprinklerstikket tilsluttes.
 • Der betales for opfyldning af reservoir. Der betales ikke vandafledningsbidrag ved opfyldning.

Årlig afregning

 • Sprinklerabonnement i forhold til sprinklerstikkets størrelse findes i taksblad under priser - Kig under "Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg"
 • Hvis der etableres et udtag til forbrug, betales et fast bidrag i forhold til vandmålerens størrelse, og der betales forbrug i forhold til målerens registrering.