Direkte sprinkling

Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold, så flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres direkte sprinkling er, at ledningsnettet kan klare det. Er det tilfældet, så er gælder følgende krav:

 • Flowet skal holdes under 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg.
 • Anlægget må ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar, når det er i brug.
 • Sprinklerstikket er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

 Bygherre er ansvarlig for at fremskaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)?
 • Aarhus Vand hjælper gerne med kortmateriale
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Udtag til forbrug

Hvis vandet i sprinklerstikket udskiftes mindre end 4 gange årligt skal der etableres et udtag til forbrug.

Udgifter til Aarhus Vand

Ved etablering

 • Der betales et anlægsbidrag til Aarhus Vand, i forhold til sprinklerstikkets dimension (link til gældende takster)
 • Evt. udgift til etablering af kvarterventiler. Kvarterventilernes størrelse svarer til dimensionen af den  forsyningsledning som sprinklerstikket tilsluttes.

Årlig afregning

 • Sprinklerabonnement i forhold til sprinklerstikkets størrelse findes i taksblad under priser - Kig under "Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg"
 • Hvis der etableres et udtag, betales et fast bidrag i forhold til vandmålerens størrelse, og der betales forbrug i forhold til målerens registrering.