Direkte sprinkling med reduceret reservoir

Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold, så flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

Det er muligt at etablere en løsning, hvor den direkte sprinkling kan kombineres med et reduceret reservoir og således få mulighed for at etablere et sprinkleranlæg med en samlet set, større kapacitet.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres sprinkling er, at ledningsnettet i området kan klare det. Er det tilfældet, så gælder der følgende krav

 • Det samlede flow til både opfyldning af reservoir og direkte sprinkling holdes under 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg.
 • Anlægget må ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar, når det er i brug.
 • Sprinklerstikket, der anvendes til både den direkte sprinkling og opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

 Bygherre er ansvarlig for at skaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)? Aarhus Vand hjælper gerne med kortmateriale
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Udtag til forbrug

Hvis vandet i sprinklerstikket udskiftes mindre end 4 gange årligt skal der etableres et udtag til forbrug.

Udgifter til Aarhus Vand

Ved etablering

 • Der betales et anlægsbidrag til Aarhus Vand i forhold til sprinklerstikkets dimension (link til gældende takster)
 • Evt. udgift til etablering af kvarterventiler. Kvarterventilernes størrelse svarer til dimensionen af den forsyningsledning som sprinklerstikket tilsluttes.
 • Der betales for opfyldning af reservoir. Der betales ikke vandafledningsbidrag ved opfyldning.

Årlig afregning

 • Sprinklerabonnement i forhold til sprinklerstikkets størrelse findes i taksblad under priser - Kig under "Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg"
 • Hvis der etableres et udtag til forbrug, betales et fast bidrag i forhold til vandmålerens størrelse, og der betales forbrug i forhold til målerens registrering.