Spinkleranlæg med kombineret stikledning

Tilslutningsmulighed 2

Som bygherre skal du

  • Betale anlægsbidraget til os før vi sætter arbejdet i gang.
  • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. 
  • Sikre godkendelse af sprinkleranlægget hos de relevante myndigheder. 

Vi leverer

  • En stikledning frem til skel.
  • To kvarterventiler på forsyningsledningen.
  • Vandmåler. Bygherrens vvs-installatører monterer måleren i bygningen. Aarhus Vand ejer måleren.

Eksempel på tilslutning med en kombineret stikledning

Vi beregner en løsning med en stikledning på 160 mm i diameter samt to kvarterventiler på 225 mm i diameter på forsyningsledningen ude i vejen. På jordledningen inde på matriklen er der et udtag til almindelig vandforsyning på 40 mm i diameter.

Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

Vi beregner det samlede anlægsbidrag sådan:

  • 1 stk. 160 mm hovedanlægsbidrag    
  • 1 stk. 160 mm forsyningsledningsbidrag    
  • 1 stk. 160 mm stikledningsbidrag    
  • 2 stk.  225 mm kvarterventiler inkl. garniture   

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning Gældende takster (pdf)

Større udtag end 40 mm

Aarhus Vand har ikke lov til at godkende udtag til almindelig vandforsyning, der har en diameter på mere end 40 mm.

Hvis du som bygherre ønsker et større udtag, skal du søge om en godkendelse af det hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Du kan læse mere på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts hjemmeside ved at klikke her.

Supplerende oplysninger fra vvs-installatør

Når vvs-installatøren skal ansøge om etablering af sprinklerstik, skal han ud over den almindelige ansøgning om vandstik og vandmåler give os en række supplerende oplysninger. Se mere her om hvilke informationer vvs-installatøren skal bruge ved etablering af sprinklerstik her.

Bymæssig bebyggelse eller "åbent land"

Vi har forskellige takster afhængig af, hvor matriklen ligger i forhold til nærmeste forsyningsledning. Hvis den ligger længere end 50 meter væk, definerer vi det som "det åbne land".

Se nærmere forklaring her.

Mere information

Det går pengene til