Ny erhvervsbygning med sprinkleranlæg:

Tilslutning til vandforsyning

 Der er to måder at tilslutte en erhvervsbygning med sprinklerstik.

Løsning 1: To separate stikledninger - klik for at se løsning

 

 Løsning 2: Kombineret stikledning - klik for at se løsning

 Læs sider

Spinkleranlæg med to separate stikledninger

Tilslutningsmulighed 1

Tilslutning af erhvervsbygning med sprinklerstik - med to separate stikledninger

Som bygherre skal du

 • Bede din autoriserede vvs-installatør bestille tilslutningen hos os.
 • Betale anlægsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
 • Selv sørge for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.
 • Sikre godkendelse af sprinkleranlægget hos de relevante myndigheder. 

Vi leverer

 • To stikledninger frem til skel.
 • En stikledningsventil til almindelig vandforsyning uden for skel.
 • To kvarterventiler på forsyningsledningen til sprinklerstikledningen .
 • Vandmåler til stikledningen til almindelig vandforsyning. Bygherrens vvs-installatører monterer måleren i bygningen. Aarhus Vand ejer måleren.

Eksempel på tilslutning med to separate stikledninger

Vi beregner en løsning med en stikledning på 160 mm i diameter, to kvarterventiler på 225 mm i diameter på forsyningsledningen ude i vejen og en 40 mm diameter stikledning til almindelig vandforsyning.

Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

Vi beregner det samlede anlægsbidrag sådan:

 • 1 stk. 160 mm hovedanlægsbidrag    
 • 1 stk. 160 mm forsyningsledningsbidrag    
 • 1 stk. 160 mm stikledningsbidrag    
 • 2 stk. 225 mm kvarterventiler inkl. garniture   
 • 1 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag     
 • 1 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag    
 • 1 stk. 40 mm stikledningsbidrag

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Supplerende oplysninger fra vvs-installatør

Når vvs-installatøren skal ansøge om etablering af sprinklerstik, skal han ud over den almindelige ansøgning om vandstik og vandmåler give os en række supplerende oplysninger. Se mere her om hvilke informationer vvs-installatøren skal bruge ved etablering af sprinklerstik.

Dimensioner

Som bygherre kan du selv vælge, hvilken dimension, du vil have på stikledningen til almindelig vandforsyning. 

Stikledningen til sprinkleranlægget kan du ikke få større end trinnet under størrelsen af den forsyningsledning, der ligger ude i vejen. Ligger der en forsyningsledning med en diameter på på 225 mm i vejen, kan stikledningen således maksimalt have en diameter på 160 mm.

Vandmåler og gennemstrømning

Når du etablerer et sprinkleranlæg, skal du betale et fast årligt vandbidrag. Derfor skal der ikke vandmåler på stikledningen til sprinkleranlægget.

Hvis stikledningen inde på grunden er for lang, kan man risikere, at der kommer til at stå "dødt vand" i den. Hvis der er mere end fem meter fra skel til bygningen, skal du derfor sørge for at etablere en minimal gennemstrømning i ledningen.

Løsningen er at koble en lille ledning på den store stikledning. Vvs-installatøren skal føre den lille ledning ind i bygningen og montere en vandmåler på den. Ledningen kan for eksempel forsyne et wc. Kunden skal betale for forbruget fra den lille ledning.

Ansøg om tilslutning
Spinkleranlæg med kombineret stikledning

Tilslutningsmulighed 2

Som bygherre skal du

 • Betale anlægsbidraget til os før vi sætter arbejdet i gang.
 • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. 
 • Sikre godkendelse af sprinkleranlægget hos de relevante myndigheder. 

Vi leverer

 • En stikledning frem til skel.
 • To kvarterventiler på forsyningsledningen.
 • Vandmåler. Bygherrens vvs-installatører monterer måleren i bygningen. Aarhus Vand ejer måleren.

Eksempel på tilslutning med en kombineret stikledning

Vi beregner en løsning med en stikledning på 160 mm i diameter samt to kvarterventiler på 225 mm i diameter på forsyningsledningen ude i vejen. På jordledningen inde på matriklen er der et udtag til almindelig vandforsyning på 40 mm i diameter.

Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

Vi beregner det samlede anlægsbidrag sådan:

 • 1 stk. 160 mm hovedanlægsbidrag    
 • 1 stk. 160 mm forsyningsledningsbidrag    
 • 1 stk. 160 mm stikledningsbidrag    
 • 2 stk.  225 mm kvarterventiler inkl. garniture   

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning
Gældende takster

Større udtag end 40 mm

Aarhus Vand har ikke lov til at godkende udtag til almindelig vandforsyning, der har en diameter på mere end 40 mm.

Hvis du som bygherre ønsker et større udtag, skal du søge om en godkendelse af det hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Du kan læse mere på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts hjemmeside ved at klikke her.

Supplerende oplysninger fra vvs-installatør

Når vvs-installatøren skal ansøge om etablering af sprinklerstik, skal han ud over den almindelige ansøgning om vandstik og vandmåler give os en række supplerende oplysninger. Se mere her om hvilke informationer vvs-installatøren skal bruge ved etablering af sprinklerstik her.

Bymæssig bebyggelse eller åbent land

Mere information

Tilslutning vand: Det går pengene til