Tilslutning til vandforsyning: Bymæssig bebyggelse eller "åbent land"

Sådan skelner vi

Vi har forskellige takster for tilslutning til vandforsyning afhængig af, hvor tæt matriklen ligger på den nærmeste forsyningsledning. 

Afstanden til den nærmeste forsyningsledning er afgørende for prisen

Bymæssig bebyggelse

Ligger matriklen mindre end 50 m fra nærmeste forsyningsledning, ligger den i bymæssig bebyggelse. Her tager vi en fast pris for tilslutningen.

Åbent land

Er der mere end 50 meter til den nærmeste forsyningsledning, ligger huset i "åbent land". Her beregner vi forsyningsledningsbidraget efter de faktiske udgifter. 

Bygherren skal dog maksimalt betale det beløb, som fremgår af takstoversigten for "det åbne land." 

Gældende takster (pdf)