Korrosion i materialer

Som vvs-installatør skal du sørge for, at materialer og vandkvalitet passer sammen.

Når du som vvs-installatør skal lave en vandinstallation er det vigtigt, at du tager hensyn til den vandkvalitet, der er i området. Vandkvaliteten kan nemlig betyde, at nogle materialer er mindre velegnede end andre.

Du bør også være opmærksom på, at nogle materialer ikke bør bruges sammen, da det kan medføre galvanisk korrosion.

Materialevalg i forhold til vandkvalitet målt i Aarhus Vands forsyningsområde

I Aarhus Vands forsyningsområde er der områder, hvor vandkvaliteten begrænser anvendelsen af enkelte materialer. I nedenstående tabel kan du se, hvilke materialer du særligt skal være opmærksom på.

Farvekoder
    er uproblematisk i hele Aarhus Vands forsyningsområde
   er problematisk i nogle dele af Aarhus Vands forsyningsområde, men ikke alle. Det anbefales at du undersøger vandkvaliteten på den aktuelle adresse her.
   

er problematisk i hele Aarhus Vands forsyningsområde.

 

 
Materiale Vandkvalitet, som giver særlig korrosionsproblemer ifølge DS439 Begrænsning i anvendelse i Aarhus Vands forsyningsområde
Varmforzinket stål / galvaniseret stål ph < 7

Der er områder i Aarhus Vands forsyningsområde hvor vi måler et indhold af HCO3- >300 mg/l .

Det betyder at der kan være områder, hvor varmforzinket stål bør ikke anvendes.

HCO3- < 100 mg/l
Ca2+ < 20 mg/l
HCO3-  > 300 mg/l
Aggressiv CO2  > 2 mg/l
(CI- + 2SO42- )/HCO3-  > 1 målt i mmol/l
     
Kobber pH <7 og HCO3-   / SO42- < 1 (målt i mol/l) I alle områder i Aarhus Vands forsyningsområde måles et indhold af HCO3- >240 mg/l. Det betyder, at kobberafgivelsen ved 12 timers henstand kan overskride 2 mg/l.
HCO3-  > 240 mg/l
     
Rustfrit stål Cl- > 150 mg/l Kan anvendes i hele Aarhus Vands forsyningsområde.
     
Plastmaterialer:
PVC, PEL, PEH, PEM, PEX
Ingen krav / anbefalinger Kan anvendes i hele Aarhus Vands forsyningsområde.

Galvanisk korrosion

Galvanisk korrosion kan ske når to metaller af forskellig ædelhed har kontakt med hinanden, særligt hvor det mindst ædle metal sidder sidst i strømningsretningen . Korrosionen sker altid på det mindst ædle metal.

Metallerne kan opstilles i en spændingsrække efter ædelhed, her er et udsnit:

Uædle Magnesium
  Zink
  Aluminium og dets legeringer
  Varmforzinket stål / galvaniseret stål
  Bly
  Kobber og det legeringer (messing og rødgods)
Ædle Rustfrit stål

I nedenstående tabel kan du se hvilke materialer der kan bruges sammen:

Bør materialerne bruges sammen? Aluminium Bly    Kobber Zink    Rustfrit stål Galvaniseret stål
Aluminium Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Bly Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kobber Nej Ja Ja Nej Ja Nej
Zink Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Rustfrit stål Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Galvaniseret stål Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Læs Leon Buhls indlæg om korrosion fra årsmødet hos Aarhus Vand i 2013.