Ændring i antal af boligenheder

Betaling for tilslutning til vandforsyning

En boligenhed

Definition

En boligenhed er en lejlighed eller fast ejendom, hvor der kan bo en eller flere personer.  En boligenhed skal udover beboelsesrum have køkken og bade- / wc-rum.

Som ejer af bygningen skal du

  • Meddele os, at du ændrer antallet af boligenheder.
  • Betale anlægsbidraget til os.
  • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. 

Vi leverer

  • En vandmåler til hver bolig, hvis du som ejer træffer aftale med os om individuel afregning -  se nærmere under punktet "Vandmåler". Ejerens autoriserede vvs-installatør skal montere måleren. Aarhus Vand ejer vandmåleren.

Hvornår skal du betale?

 Du skal betale et nyt anlægsbidrag i disse situationer:

 Hvis du ændrer antallet af boligenheder, skal du betale anlægsbidrag

  • Du indretter  taglejligheder i en etageejendom.
  • Du får godkendt en kælder til beboelse.
  • Du opdeler en eksisterende lejlighed i to.

Hvis du opdeler et enfamiliehus til boligenheder, skal du betale anlægsbidrag.

  • Du opdeler et enfamiliehus til to boliger

Vandmåler

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler til hele ejendommen, så forbruget bliver målt og afregnet med os. Det er ikke et krav, at der skal monteres en vandmåler i hver bolig. Men vvs-installatøren skal udforme installationen, så der senere kan monteres målere i boligerne.

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du kan opfylde en række betingelser. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

Se nærmere i regulativ for vandforsyning - paragraf 14.2 (pdf)

Beregning af nyt anlægsbidrag ved ændring af antal boligenheder

For hver ny boligenhed beregner vi bidraget sådan:

  • 1 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag
  • 1 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag


Mere information

Ansøg om tilslutning Det går pengene til Gældende takster (pdf)