Krav til leverandører om samfundsansvar

Aarhus Vand stiller krav til leverandører om at optræde samfundsansvarligt. Vi har siden 2011 været certificeret efter standarden DS 49 001 om samfundsmæssigt ansvar.

Certificeringen om samfundsmæssigt ansvar er en naturlig følge af det tydelige og mangeårige fokus på samfundsansvarlighed, der gennemsyrer hele vores kerneforretning.

Vi stiller det krav til os selv, at vi har styr på alle væsentlige områder, overholder love og internationale standarder, samt at vi hele tiden udvikler os. Aarhus Vand forventer, at vores leverandører på samme måde overholder gældende love og regler samt god praksis for deres forretningsområde. Aarhus Vand foretrækker at samarbejde med leverandører, der løbende forbedrer deres samfundsansvarlighed.

Derfor forlanger vi, at alle vore væsentlige leverandører tiltræder vores Retningslinjer for Samfundsmæssigt ansvar og det tilhørende program for dialog om samfundsansvar.

Læs vores retningslinjer for samfundsansvar (pdf)