Afledningsbidrag for spildevand uden måling af vandforbrug

For nogle få af vores kunder kan vi ikke beregne vandafledningsbidraget ud fra et målt vandforbrug.

Boligenheder uden særskilt måling af vandforbrug

For boligenheder, hvor målere ikke danner grundlag for beregning af vandafledningsbidraget, fastsætter vi vandforbruget til 170 m3 pr. år. 

Det kan for eksempel være boliger på gårde eller ved andre produktionsbygninger, hvor der er en vandmåler, der måler det samlede vandforbrug for både en virksomhed og boligen på adressen.

Ejendomme uden vandmåler

For ejendomme uden vandmåler fastsætter vi vandforbruget efter ejendommens benyttelse. Det er typisk ejendomme med egen vandboring.

Betalingsvedtægt for spildevandshåndtering (pdf)