Du vil gerne benytte en brandhane

Du skal have tilladelse fra Østjyllands Brandvæsen og udfylde en ansøgning hos os

Brandhaner anvendes til brandslukning. I særlige tilfælde kan der dog gives tilladelse til kortvarig aftapning fra en brandhane.

Ansøgning

For at få tilladelse til at tappe vand fra en brandhane skal du:

  • Indhente tilladelse hos Østjyllands Brandvæsen
  • Udfylde en ansøgning hos Aarhus Vand

Vi skal modtage din ansøgning senest fem dage, før du begynder at tappe fra brandhanen.

Brandhaner - ansøgning

Pris

Ved aftapning fra en brandhane betaler du for

  • Vandmålerkasse med tilbehør
  • En fast pris pr. påbegyndt uge
  • Betaling for det målte vandforbrug.

Særlige krav

Som lejer skal du overholde disse krav:

  • Det er dit ansvar at sikre brandhanen, vandmålerkasse og øvrigt udstyr mod frost og andre påvirkninger.
  • Du er er erstatningsansvarlig, hvis vandmålerkassen bliver væk, eller der bliver lavet hærværk på Aarhus Vands udstyr.