Du vil gerne benytte en brandhane

Du skal have tilladelse fra Østjyllands Brandvæsen og udfylde en ansøgning hos os

Brandhaner anvendes til brandslukning. I særlige tilfælde kan der dog gives tilladelse til kortvarig aftapning fra en brandhane.

Ansøgning

For at få tilladelse til at tappe vand fra en brandhane skal du:

  • Indhente tilladelse hos Østjyllands Brandvæsen
  • Udfylde en ansøgning hos Aarhus Vand

Vi skal modtage din ansøgning senest fem dage, før du begynder at tappe fra brandhanen.

Brandhaner - ansøgning

Pris

Ved aftapning fra en brandhane betaler du for

  • Vandmålerkasse med tilbehør
  • En fast pris pr. påbegyndt uge
  • Betaling for det målte vandforbrug.

Særlige krav

Som lejer skal du overholde disse krav:

  • Det er dit ansvar at sikre brandhanen, vandmålerkasse og øvrigt udstyr mod frost og andre påvirkninger.
  • Du er er erstatningsansvarlig, hvis vandmålerkassen bliver væk, eller der bliver lavet hærværk på Aarhus Vands udstyr.

Aarhus Vand leverer og tilslutter brandkassen til brandhanen. Det er lejerens ansvar selv, at trække og tilslutte de nødvendige ledninger og koblinger til vandmålerkassen til det pågældende formål. Alle materialer og komponenter skal være godkendt til drikkevand.

Hvis vandmålerkassen skal flyttes i lejeperioden, skal Aarhus Vand vide det 4 hverdage før opgaven forventes udført.