Du vil gerne benytte en blå aftapningsstander

Søg om tilladelse

Hvis du er entreprenør eller lignende, kan du ansøge om at benytte en af de 9 blå aftapningssstandere, vi har placeret i vores forsyningsområde.

Du kan benytte standerne til for eksempel at fylde spulevogne, transportable tanke, løse tanke eller fejemaskiner med vand.

Du skal have en kontrakt med os for at kunne benytte standerne. Som led i kontrakten lejer du et mellemstykke af os, så du kan benytte standerne. Mellemstykket indeholder en kontraventil, som forhindrer forurening af drikkevandet.

Priser

Hvis vi indgår kontrakt, skal du betale dette for at benytte aftapningsstanderne:

 • Depositum for lån af mellemstykke.
 • Leje af mellemstykke
 • Vandforbrug -  inkl. gebyr til grundvandsbeskyttelse og vandafledningsbidrag

For transportable tanke, løse tanke og fejemaskiner opkræver vi dig for et årligt forbrug på 400 m³. For spulevogne opkræver vi for et årligt forbrug på 800 m³.

Vi opgør forbruget i forhold til det antal dage, du låner mellemstykket. Det vil fx sige, at du betaler for en 1/12 af det årlige forbrug, hvis du har mellemstykket en måned. 

Sådan søger du

 • Kontakt Kundeservice på tlf. 89 47 10 10.
 • Opfylder du betingelserne, udarbejder vi en kontrakt. 
  Kontrakten indeholder vognens indregistreringsnummer og nummeret på det mellemstykke, du skal bruge
 • Du kan ikke overdrage kontrakten til andre. 

Sådan foregår det

 • Når du har indgået kontrakt, skal du betale depositum og leje af mellemstykke. 
 • Du skal i god tid bestille et mellemstykke
 • Vi udleverer mellemstykket, og du kan benytte standeren
 • Du leverer mellemstykket tilbage, når du er færdig med at benytte standeren
 • Vi opgør dit forbrug og sender dig en opgørelse

Afprøvning af mellemstykke

Mindst en gang om året indkalder vi mellemstykket til kontrol på vores maskinværksted på Eskelundvej. Vi sender dig brev, når du skal indlevere stykket.