Vandkiosk - ny aftapningsløsning

Løsningen med de blå aftapningshaner bliver udfaset, og overtages af en tidssvarende aftapningsløsning kaldet Vandkiosk. Det betyder, at drikkevandsikkerheden er i top og afregningen sker af dit faktiske forbrug. Vandkiosk kan benyttes til fx at fylde spulevogne, transportable vandtanke eller fejemaskiner med vand. Du skal have en kontrakt med Aarhus Vand for at du kan benytte Vandkiosk. Se her hvordan.