Mere om forsinkelse af regnvand

Herunder er der to beregningsskemaer. Ved at udfylde et af skemaerne, kan du få et fingerpeg om regnvandet skal forsinkes inde på grunden.

105 l/s skemaet bruges i områder, hvor der er afledning til både regn- og spildevandsledninger.

105 l-s-ha..xls

140 l/s skemaet bruges i områder, hvor der er afledning til 1 ledning (fælleskloakeret).

140 l-s-ha..xls

Hvilket skema du skal bruge kan du se i Kommunens spildevandsplan . Klik på kloakoplande

Beregningsskemaet skal udfyldes for samtlige overflader, svarende til matriklens samlede areal.

Koefficienter for de forskellige typer overflader fremgår af skemaet. Som regel er den tilladelige afløbskoefficient for erhvervsområder 0,6. Overskrides afløbskoefficienten, skal der monteres en cyklon- eller centrifugalbremse på regnvandssystemet. Aarhus Vand anbefaler, at der før bremsen etableres et forsinkelsesvolumen, der som minimum kan håndtere en 5 års regnhændelse.