Tilslut erhvervsbygning til kloak

Du skal søge Aarhus Kommune om tilladelse

For at aflede spildevand fra en virksomhed til Aarhus Vands kloakanlæg skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Du skal udfylde dette skema og sende det Center for Miljø og Energi.

Skema til ansøgning om spildevandstilladelse (pdf) Gældende takster (pdf)