Tilslut en enkelt ejendom til Aarhus Vands kloaksystem

Afklar med os

Hvis din ejendom er placeret tæt på offentlig kloak, kan den måske blive tilsluttet. 

Kontakt os for at få afklaret, om ejendommen kan blive tilsluttet.

Ring 89 47 10 00, mandag – fredag mellem kl. 8:00 – 15:00.

Hvis ejendommen kan tilsluttes

Inde på din grund skal alt arbejde med tilslutning til kloak udføres af en autoriseret kloakmester. Du skal betale regningen selv.

Du skal også selv betale udgifterne til tilslutningen Aarhus Vand. Det hedder tilslutningsbidrag.

Dine opgaver som bygherre

  1. Du eller din kloakmester skal ansøge om tilslutningen hos os. Vi skal godkende ansøgningen, før kloakmesteren går i gang med arbejdet
  2. Du skal betale tilslutningsbidraget til os, når vi har lagt stik frem til ejendommens skel

Vores opgave

Vi behandler din ansøgning og giver dig besked, om kloakmesteren kan gå i gang med arbejdet.

Hvis ejendommen ikke kan tilsluttes 

Hvis ejendommen ligger i det åbne land og ikke kan tilsluttes kloak, kan du ansøge om at etablere dit eget renseanlæg.

Center for Miljø og Energi, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land.

Centret træffer afgørelser i sager om etablering af nedsivningsanlæg, pileanlæg, biologiske minirenseanlæg og andre typer af enkeltstående renseløsninger i Aarhus Kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende spildevandsrensning i det åbne land, skal du kontakte Center for Miljø og Energi på tlf.: 89 40 40 35 eller pr mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk.

Mærk din henvendelse "Spildevandsrensning i det åbne land" og angiv hvilken ejendom, det drejer sig om.