Vandstik og måler

Aarhus Vand har ikke drikkevandsledninger i hele kommunen. Derfor bør du forinden påbegyndelsen af ansøgningen, undersøge om Aarhus Vand kan forsyne din adresse med drikkevand.

Hvor hurtigt kan jeg få et vandstik?

Vi udfører vandstikket når:

 • Vi har modtaget ansøgning med korrekte data
 • Tilslutningsbidraget er betalt
 • Vi har fået gravetilladelse fra Aarhus Kommune

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen.

Ved ansøgning om vandstik

Hvis du vil søge om vandstik til enfamiliehus, gå da tilbage til forside og vælg ’Enfamiliehus’
Hvis du vil ansøger om vandstik og der er et vandstik i forvejen, gå da tilbage til forsiden og vælg ’Måler’

 • Officiel adresse eller nærmeste adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Ønsket stikdimension
 • Ønsket stikplacering ved skel - (du får mulighed for og tegne i et kort)
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

I alle ejendomme, der er tilsluttet drikkevand skal der installeres en vandmåler med henblik på afregning af vandforbrug. Vandmåleren stilles til rådighed af Aarhus Vand og forbliver Aarhus Vands ejendom.

Etablering af de private vandinstallationer, herunder jordledninger og vandmålere, skal udføres af en autoriserede VVS-installatører og bekostes af ejer.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder gældende krav i Bygningsreglementet, DS 439 (Vandnormen) og DS/EN 1717 (Krav om tilbagestrømningssikring).

Når du søger om en vandmåler, skal du vælge en af nedenstående

Almindelig vandmåler

Som udgangspunkt skal der anbringes én vandmåler pr. ejendom. En ejendom kan bestå af flere boligenheder.

Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt.

 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Byggevandsstik og byggevandsmåler (Midlertidig vand)

Ved bestilling af byggevandsstik skal du betale et stikledningsbidrag, prisen er afhængig af stikkets størrelse samt for en afbrydelse/fjernelse af stikket, se hjemmeside.

 • Officiel adresse eller nærmeste adresse
 • Ønsket stikdimension
 • Ønsket stikplacering ved skel - (du får mulighed for og tegne i et kort)
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

Byggevandsmåler

Ved alle byggerier, dog med undtagelse af et enfamiliehus, skal der monteres en byggevandsmåler. Måleren skal sidde et frostsikkert sted. Ved alt byggevand skal der som minimum etableres en kategori 4 sikring.

 • Målerstørrelse
 • Placering af byggevandsmåler
 • Kloakafledning