Måler

I alle ejendomme, der er tilsluttet drikkevand skal der installeres en vandmåler med henblik på afregning. Vandmåleren stilles til rådighed af Aarhus Vand og forbliver Aarhus Vands ejendom.

Etablering af de private vandinstallationer, herunder jordledninger og vandmålere, skal udføres af en autoriserede VVS-installatører og bekostes af ejeren.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder gældende krav i Bygningsreglementet, DS 439 (Vandnormen) og DS/EN 1717 (Krav om tilbagestrømningssikring).

Når du søger om en vandmåler, skal du vælge en af nedenstående.

Almindelig vandmåler

Som udgangspunkt skal der anbringes én vandmåler pr. ejendom. En ejendom kan bestå af flere boligenheder.

Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)

Byggevandsmåler

Ved alle byggerier, dog med undtagelse af ét enfamiliehus, skal der monteres en byggevandsmåler. Måleren skal sidde et frostsikkert sted. Ved alt byggevand skal der som minimum etableres en kategori 4 sikring. Ansøgning om byggevand skal foretages på Aarhus Vands hjemmeside seneste 5 dage før ibrugtagning.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Bimåler til fritagelse af vandafledningsbidrag

Du skal først søge Aarhus Vand om fritagelse for vandafledningsbidrag, før du kan søge om en bimåler.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger om erhvervet på ejendommen (cvr.nr.)
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Oplysninger om tilbagestrømningssikring
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Bimåler til regnvandsanlæg

Du skal søge om 2 bimålere på vores hjemmeside. Den ene bimåler opsættes så den måler den mængde regnvand der bruges i anlægget. Den anden måler installeres så den måler den mængde drikkevand der tilledes tanken, når der ikke er tilstrækkelig regnvand i tanken. Denne mængde drikkevand trækkes fra hovedmålerens forbrug i forbindelse med afregningen af vandafledningsbidrag. Ved alle regnvandsanlæg skal der etableres en kategori 5 sikring.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Vandmåler til egen boring

Du kan søge om en vandmåler til ejendomme med egen vandboring. Vandmåler til egen boring opsættes, hvis du IKKE ønsker at betale for et fast forbrug af vand på 170 m3/år.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Kloakforhold
 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af vandmåler