Kloakstik

Vi leverer som hovedregel kloakstik til ejendommens matrikelskel.

Aarhus Vand har ikke kloakledninger og drikkevandsledninger i hele kommunen. Derfor bør du forinden påbegyndelsen af ansøgningen, undersøge om Aarhus Vand kan forsyne din adresse med drikkevand og kloakstik (eventuelt ved hjælp af dette link). Her kan du også se om du eventuelt selv skal håndtere dit regnvand inde på grunden.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have afklaret forinden du påbegynder ansøgningen:

Ved ansøgning om kloakstik

  • Ønsket stikplacering (spildevand og eventuelt regnvand). Når du går i gang med at ansøge får du mulighed for at tegne i et kort
  • Bundkoter på kloakstik(kene) ved skel
  • Kontaktoplysninger på kloakmesteren der skal udføre arbejdet ind på grunden (navn, mail og telefon)
  • Kontaktoplysninger på ejendommens ejer (navn, mail og telefon)

Særligt for regnvand

  • Det kan være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden.
  • Når du går i gang med at ansøge, bliver du derfor bedt om at indtaste de forskellige overfladearter der kommer på grunden.
  • Når vi har behandlet din ansøgning, får du besked på, om regnvandet skal forsinkes.

Betaling for etablering af stik

Der skal betales tilslutningsbidrag efter reglerne i Aarhus Vands Betalingsvedtægt.