Enfamiliehus

Ønsker du en måler, vand- og/eller kloakstik til et enfamiliehus (definition: én bolig med eget køkken og bad), er dette den ansøgningstype du skal vælge.

Aarhus Vand har ikke kloak- og drikkevandsledninger i hele kommunen. Derfor bør du inden påbegyndelsen af ansøgningen, undersøge om Aarhus Vand kan forsyne din adresse med drikkevand og kloakstik (eventuelt ved hjælp af dette link). Her kan du også se, om du eventuelt selv skal håndtere dit regnvand inde på grunden.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

Ved ansøgning om vandstik

  • Ønsket stikplacering med afstand til nærmeste skel. Du skal indtegne placeringen i ansøgningssystemet.
  • Kontaktoplysninger på VVS-installatøren, der skal udføre arbejdet inde på grunden (navn, mail og telefon).
  • Oplysninger om ejer og betaler (tilslutning og vandforbrug).

Ved ansøgning om kloakstik

  • Ønsket stikplacering (spildevand og eventuelt regnvand). Du skal indtegne placeringen i ansøgningssystemet
  • Bundkoter på kloakstik(kene) ved skel.
  • Kontaktoplysninger på kloakmesteren der skal udføre arbejdet inde på grunden (navn, mail og telefon)
  • Kontaktoplysninger på ejendommens ejer (navn, mail og telefon)

Til et enfamiliehus leverer vi som standard ø160 kloakstik og ø40 drikkevandsstik til ejendommens matrikelskel.

Betaling for etablering af stik

Der skal betales tilslutningsbidrag efter reglerne i Aarhus Vands Betalingsvedtægt og regulativ.