Ansøg om sprinklerstik

Du skal opgive en række supplerende oplysninger

Ansøgning og supplerende oplysninger

Hvis du skal ansøge om etablering af sprinklerstik, skal du ud over den almindelige ansøgning om vandstik og vandmåler give os en række supplerende oplysninger.

Fremgangsmåde:

 1. Vær sikker på at du har skaffet nedenstående oplsyninger
 2. Udfyld en ansøgning om vandstik og vandmåler i vores digitale ansøgningssystem.
Ansøg om stikledning og vandmåler

Oplysninger, du selv skal skaffe

I forbindelse med ansøgning om sprinklerstik er du som ansøger selv ansvarlig for at afklare disse forhold:

 1. Ringforbindelse eller reservoir: Ved sprinklerstik skal den offentlige ledning være ringforbundet – ellers skal der etableres reservoir på ejendommen. Ønsket dimension skal være en dimension mindre end den eksisterende ringforbindelse.
 2. Eksisterende ledningsdimension og placering: Hvis du ikke har oplysningerne, kan Aarhus Vand kan oplyse om eksisterende ledningsdimensioner og placering.
 3. Dimensionering: Ansøger har selv ansvaret for dimensionering og skal være opmærksom på, om den nødvendige ydelse og tilstrækkeligt tryk er til stede. Efter aftale med Aarhus Vand, som lukker relevante ventiler, kan ansøger selv foretage en ydelsesmåling på nærliggende brandstandere.
 4. Afspærringsmulighed: Ved sprinklerstik skal der installeres afspærringsmulighed (kvartérventiler) på hver side af stikket. Ventilernes størrelse afhænger af forsyningsledningernes dimension.
 5. Godkendelse: Sprinklerinstallationen skal godkendes af et akkrediteret brand- og sikringsteknisk selskab.
 6. Måling af forbrug: Er der mere end 5 m fra anboringen på forsyningsledningen til bygning, skal der være et målt forbrug på ledningen (fx fra en toiletgruppe). Herved forhindres stillestående vand i ledningen.
 7. Kombineret forbrugs- og sprinklerstik: Kombineret forbrugs- og sprinklerstik må kun bruges til specielle boligformål, for eksempel til plejeboliger, samt til trappesprinkling.
 8. Tågesprinkling: Vi gør opmærksom på mulighed for tågesprinkling.
 9. Frostvæske: Hvis der blandes frostvæske i vandet til sprinkleranlægget, skal dette forinden godkendes hos Bygningsinspektoratet.