Ansøg om stikledning og vandmåler

Ansøg om stikledning og vandmåler Tjek, om adressen ligger i Aarhus Vands forsyningsområde

Hvor hurtigt kan du få en vandtilslutning?

Vi går i gang med at lave tilslutningen, når:

  • Vi har modtaget ansøgningen med korrekte data
  • Tilslutningsbidraget er betalt
  • Vi har fået gravetilladelse fra Aarhus Kommune

Der kan gå op til seks uger fra du har betalt, før vi kan gå i gang med at grave. Det skyldes, at der er ventetid hos Aarhus Kommune for at få behandlet ansøgninger om gravetilladelser.

Password

Har du ikke et password? Klik her.