Ændringer

Ændringer i befæstede arealer (Regnmængde der udledes fra matriklen)

Hvis du bygger til, udvider P-pladsen eller lignende, afledes der mere regnvand fra ejendommen.

Der må ikke udledes mere regnvand fra matriklen efter opførelse af den nye bygning/ ændring i overfladearterne end tidligere. Dog må der udledes op til den tilladelige afløbskoefficient.

I ansøgningssystemet vil du blive bedt om at gøre rede for:

Tidligere byggeri

Arealerne for samtlige overflader indtastes. Summen skal svare til matriklens samlede areal.

Fremtidig byggeri

Arealerne for samtlige overflader indtastes, inklusiv de overflader, der bibeholdes fra tidligere. Summen skal svare til matriklens samlede areal.

Det kan være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden. Når vi har behandlet din ansøgning, får du besked på, om regnvandet skal forsinkes.

Ændringer på vandstikkets størrelse, anvendelse med mere

Ny vandstik, med samme placering som nuværende

VIGTIGT: Der skal betales et anlægsbidrag for det nye vandstik + for en evt. ændret anvendelse.

 • Officiel adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Ønsket stikdimension
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

Flytning af vandstik (Nyt vandstik etableres og eksisterende vandstik fjernes)

VIGTIGT: Der skal betales et anlægsbidrag for det nye vandstik, samt en afbrydelse/fjernelse af det eksisterende vandstik + for en evt. ændret anvendelse. Se taksterne på vores hjemmeside.

 • Officiel adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Ønsket stikplacering ved skel (Mål fra skel)
 • Ønsket stikdimension
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

Ændringer af antal boligenheder

 • Når du etablerer flere lejligheder, skal du betale et anlægsbidrag pr ny boligenhed. Se taksterne på vores hjemmeside
 • Inden du søger, skal du vide, hvor mange boligenheder eller ungdoms/ældreboliger der er før og efter ændringen

Ændringer fra erhverv til bolig

 • Når du etablerer lejligheder i stedet for erhverv, skal du betale et anlægsbidrag pr ny boligenhed - Se taksterne på vores hjemmeside
 • Inden du søger, skal du vide hvor mange boligenheder det drejer sig om

Ændringer af størrelse af en eksisterende vandmåler

 • Hvis forholdene ændres og der er brug for en større eller mindre vandmåler, vil det årlige faste vandbidrag ændre sig. Se taksterne på vores hjemmeside. Inden du søger skal du vide hvilen større vandmåler der er brug for og skrive grunden til ændringen

Ændring fra institution til ældre/ungdomsboliger

 • Der skal betales et anlægsbidrag for denne ændrede anvendelse af matrikel. Se taksterne på vores hjemmeside

Hvor hurtigt kan jeg få et vandstik?

Vi udfører vandstikket når:

 • Vi har modtaget ansøgning med korrekte data
 • Tilslutningsbidraget er betalt
 • Vi har fået gravetilladelse fra Aarhus Kommune