Belægninger og udledning af regnvand

Dine opgaver som bygherre

Hvis du bygger til, udvider P-pladsen eller lignende, afledes der mere regnvand fra ejendommen. Der må ikke udledes mere regnvand fra matriklen efter opførelse af den nye bygning/ ændring i overfladearterne end tidligere. Dog må der udledes op til den tilladelige afløbskoefficient. Det kan derfor være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden.

Du eller din kloakmester/rådgiver skal ansøge om udledning af mere regnvand via vores hjemmeside under ansøgning.

Aarhus Vands opgave

Vi behandler din ansøgning og giver dig besked på, om regnvandet skal forsinkes.

Ønsker du at vide mere om forsinkelse af regnvandet

Herunder er der to beregningsskemaer. Ved at udfylde et af skemaerne, kan du få et fingerpeg om regnvandet skal forsinkes inde på grunden.

105 l/s skemaet bruges i områder, hvor der er afledning til både regn- og spildevandsledninger.

105 l-s-ha..xls

140 l/s skemaet bruges i områder, hvor der er afledning til 1 ledning (fælleskloakeret).

140 l-s-ha..xls

Hvilket skema du skal bruge kan du se i Kommunens spildevandsplan . Klik på kloakoplande

Som regel er den tilladelige afløbskoefficient for boligområder 0,4. For erhvervsområder er den typisk 0,6.

Der skal udfyldes to beregningsskemaer, hvoraf de afledte regnvandsmængder skal fremgå.

Tidligere byggeri

Arealerne for samtlige overflader indtastes. Summen skal svare til matriklens samlede areal.

Fremtidig byggeri

Arealerne for samtlige overflader indtastes, inklusiv de overflader, der bibeholdes fra tidligere. Summen skal svare til matriklens samlede areal.

Overskrides afløbskoefficienten, skal der monteres en cyklon- eller centrifugalbremse på regnvandssystemet. Aarhus Vand anbefaler, at der før bremsen etableres et forsinkelsesvolumen, der som minimum kan håndtere en 5 års regnhændelse.