Vores opgave: Drikkevand

Drikkevandsforsyningen er en vigtig forudsætning for udviklingen af Aarhus - og livet i byen. Og en af Aarhus Vands vigtigste opgaver er at forsyne vores 280.000 kunder med rent drikkevand.

Vi producerer 15 millioner kubikmeter rent drikkevand om året fra vores 90 grundvandsboringer og otte vandværker, og vi vedligeholder og udbygger løbende over 1.500 km vandledninger.

Forsyning med drikkevand er en af forudsætningerne for byens vækst. Derfor udbygger og vedligeholder vi konstant vores anlæg til vandforsyning. 

Vi sørger for at udbygge ledningsnettet, så det også når ud til de nye byområder. Samtidig fornyer vi løbende ledningerne og vedligeholder vores vandværker og øvrige anlæg. Alt sammen for at sikre, at der er rent vand til alle i kommunen.

Vi har også fokus på, at der i fremtiden er  rent vand nok. Vi arbejder derfor på at beskytte de områder, der rummer store mængder rent grundvand.

Vi udvikler fremtidens bæredygtige løsninger gennem grænseløse samarbejder

Denne overskrift er visionen for Vandpartner, som er et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Odder, Favrskov og Aarhus.

Partnerskabet omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling. Bygherrer er forsyningsvirksomhederne Favrskov Forsyning, Odder Spildevand og Aarhus Vand. De primære partnere er rådgivningsfirmaerne EnviDan og NIRAS samt entreprenørfirmaerne Arkil, Aarsleff og VAM. Derudover deltager NCC Construction, FKSSlamson, ISS Kloak- og Industriservice, Sulzer og LE43 i partnerskabet.

Vi ønsker i Vandpartner at skabe en ny samarbejdskultur i branchen. Vi arbejder derfor ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, som vi tror på skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde.

Vandpartner er baseret på fælles strategier og har fokus på, at de resultater, vi skaber sammen, løfter partnerskabet til et højt niveau inden for økonomieffektivitet, kundetilfredshed, innovation, samarbejdsglæde og kvalitet.  

Vi har opstillet en række mål, som alle samarbejdspartnere har forpligtiget sig til. Vi vil:

  • Reducere omkostningerne og forny flere meter ledninger inden for samme budget
  • Opnå en kontinuerlig høj kvalitet
  • Skabe samarbejdsrelationer med et langsigtet fokus, der giver mulighed for fælles udvikling, optimering og strukturering
  • Udvikle et socialt og fagligt udviklende samarbejde
  • Skabe en sund forretnings- og incitamentsmodel for alle parter
  • Yde god kundeinformation og kundeservice

Partnerskabet skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidigt give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de tre forsyningsselskaber og de eksterne firmaer. Det er derfor centralt, at vi som en del af partnerskabet arbejder løbende og systematisk med innovation, der skal understøtte udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger.

Modellen bag partnerskabet sikrer et rigtigt godt incitament til at holde et sundt fokus på alle projekterne og de fælles strategiske udviklingstiltag.