Om projektet

Vi håndterer i fremtiden regnvandet på terræn

I kvarteret ved Jeppe Aakjærs Vej vil vi i fremtiden håndtere regnvandet fra vejene på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os blandt andet mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer.

Hvad betyder vores arbejde for den enkelte grundejer? Som grundejer er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  1. Den enkelte grundejer skal adskille regnvand og spildevand på egen grund. Som grundejer skal man selv afholde udgifterne til dette arbejde.
  2. Alle grundejere, der bliver pålagt at adskille regnvand og spildevand på egen grund, modtager brev fra Aarhus Kommune med tidsplan og information om indsigelsesmuligheder.

Aktuelt

Tidsplan for Silkeborgvej m.fl.

Tidsplan for Johannes Ewalds Vej

 

 

Aktuelt

Her kan du læse de seneste nyheder og informationer om projektet.

Vej og afmærkningsplan (klik på fotoet herunder for pdf)

Nyhedsbrev Johannes Ewalds Vej

Nyhedsbrev J Skjoldborgs Vej Jan 2019.pdf

Infomøde-Jeppe Aakjærs Vej 28 januar 2019.pdf

Nyhedsbrev 14. december 2018

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området. Vi skal arbejde, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Påbud om separering

 

Det er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der udsteder varsel af påbud om adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Varslet udsendes i starten af 2020, til det område der adskilles i 2019, med en indsigelsesperiode på 3 uger. Derefter udsender Kommunen et egentligt påbud med en frist til at udføre arbejdet på ca. 6 måneder.

Færdigmelding, med tilhørende tegning af det udførte separeringsarbejde på egen grund, skal den autoriserede kloakmester sende til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (www.aarhus.dk/faerdigmeldingkloak)

Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester, hvilket kan tjekkes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk)

Såfremt du vælge at udfører arbejdet på grunden inden Aarhus Vand har lavet et stik til ejendommen, skal du være opmærksom på at din kloakmester efterfølgende skal slutte dit regnvand til regnvandsstikket.